Ändringar och underhåll i bostadsrätt

Om förändring av bostadsrättslägenhet ur styrelsens perspektiv.

Beskrivning

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för föreningens hus. På denna kurs diskuteras några av de viktigaste frågorna när det gäller ändringar och ombyggnationer av lägenheter i föreningen - både när bostadsrättshavare och föreningen vill göra förändringar.

Kursen innehåller en genomgång av Bostadsrättslagens regler i ämnet och vad styrelsen bör tänka på vid denna typ av frågor.

Vi kommer in på de ändringar i Bostadsrättslagen som började gälla den 1 januari 2023 och som förtydligar vad bostadsrättshavaren får göra och inte göra i sin bostadsrätt. Nytt är bland annat att det numera finns en sanktion om bostadsrättshavaren bygger om utan tillstånd, och att det finns en möjlighet för denne att få sin sak prövad i Hyresnämnden om föreningen inte ger sitt tillstånd.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Att ge en grundläggande insikt om vilka regler som gäller vid ändringar och ombyggnationer av bostadsrättshavares lägenheter, både för medlemmarna och för föreningen.

Ur innehållet

• Vad innebär medlemmens underhållsansvar för lägenheten?
• Hur kan styrelsen agera när medlemmen gör förändringar utan tillstånd?
• Vad gäller när föreningen i samband med en om- eller tillbyggnad vill göra förändringar i medlemmens lägenhet?
• Beslut på föreningsstämma och hyresnämndsförfarandet.

Kurstillfällen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Balkongbygge

    Det har varit populärt att bygga balkonger under en längre tid. En balkong ger ett mervärde för boendekvaliteten och höjer även bostadens ekonomiska värde. Beslutet att bygga balkonger måste fattas på en föreningsstämma.

  • Fönster och dörrar

    I stadgarna kan en bostadsrättsförening reglera om det är medlemmen eller föreningen som ansvarar för lägenhetens fönster och ytterdörrar och därmed har kostnads- och underhållsansvaret. Om stadgarna inte anger något ligger det närmast att lägga faller ansvaret på föreningen.

  • Underhållsplan

    Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet