Alla våra artiklar

 • Kom och träffa oss den 9 februari!

  Torsdagen den 9 februari står vi på Fastighetsmässan i Uppsala mellan kl. 16 och 19. Kom och besök oss i vår monter, ställ dina frågor och få mer information om medlemskapet.

 • Nu finns uppdaterad stadgemall på plats

  Bostadsrätternas stadgemall har uppdaterats bland annat med de lagändringar som började gälla den 1 januari i år. Som medlemsförening kan ni använda mallen helt kostnadsfritt - som den är eller anpassad efter ert behov.

 • Husbyggandet genom (kris)tiderna

  När oljeorganisationen Opec spände musklerna några veckor hösten 1973 lärde sig många svenskar snabbt en finsk fras: Ei saa peittää – får ej övertäckas. Direktverkande el för uppvärmning hade blivit ett rationellt – om än lite brandfarligt – val.

 • Nöjda boende i Brf Vänerparken som har bundet elpris i två år till. Från vänster Ingvar Hydrén, Nina Bjärnsund, Marianne Erwing, Stefan Bjelkholm, Ulf Olsson, Christer Börjesson, och Johnny Ekström. Foto: Sofia Sabel

  ”Vi har haft tur och agerat i rätt tid”

  Bostadsrättsföreningen Vänerparken har gjort alla rätt. Räntor och elpris är bundna och underhållsarbetet går enligt plan. Ändå väntar troligen en avgiftshöjning nästa år, för helt går det inte att undvika kostnadsökningen.

 • Föreningar pressas av kostnadstrycket

  Många har drabbats av inflationen och de stigande elpriserna. Nu väntar ännu bistrare tider. För att hålla nere bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader behöver alla medlemmar hjälpas åt.

 • Vi har en ny webbplats!

  Bostadsratterna.se har fått en rejäl ansiktslyftningen med ny struktur, logotyp, färg och form. Den största förändringen är att du nu kan hitta mycket mer information på ett smidigare sätt.

 • Brev till regeringen: alla boende måste få elprisstöd

  Bostadsrätterna skriver tillsammans med HSB och Riksbyggen ett öppet brev till statsrådet Ebba Busch om elprisstödet. Bostadsrättsföreningar räknas som företag och det är oklart när stödet kan betalas ut.

 • Så spolar du ditt trubbel med toan

  Nu står toaletten och porlar igen – och du spolar en gång till för att få tyst på den. Men skälen till att du ska fixa din rinnande wc-stol är fler än så.

 • Utdelade stipendier under år 2022

  Förra året, 2022, delade Bostadsrätterna ut två stipendier. Det ena för ett examensarbete som rörde nyproduktion och det andra för ett arbete om bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

 • Gasprisstöd måste gå även till hushåll i flerbostadshus

  I ett öppet brev till regeringen kräver Bostadsrätterna och andra bostadsorganisationer besked om gasprisstöd till hushåll i flerfamiljshus. Det råder oklarhet ifall dessa hushåll i Sydsverige omfattas av det aviserade stödet.

 • Tydligare regler kring ombyggnationer från årsskiftet

  Medlemmars ombyggnationer orsakar ofta konflikter i föreningen – mellan grannar och med föreningens styrelse. Ändringar i bostadsrättslagen som trädde i kraft vid årsskiftet ska bland annat göra det tydligare vilka åtgärder som kräver tillstånd.

 • Förslag: Nytt register ska skydda bostadsrättsköpare

  Dolda panträtter riskerar att bli en riktig kalldusch för den enskilde bostadsrättshavaren och kan göra föreningar skadeståndsskyldiga. Nu ska det problemet åtgärdas enligt en statlig utredning som föreslår ett nationellt bostadsrättsregister.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet