Detta är Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 9 800 bostadsrättsföreningar medlemmar hos oss. Därmed är vi den största organisationen för bostadsrätter.

Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten och information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor.

Vi bildades 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. 

Råd, stöd och information

En stor del av verksamheten inom den ekonomiska föreningen består i att informera medlemsföreningar bland annat genom telefonrådgivning och via styrelsetidningen Bostadsrätterna Direkt samt boendetidningen Din Bostadsrätt. Därutöver erbjuds våra medlemmar ett brett utbud av medlemsförmåner.

Bättre kunskap ger trygghet

Allt fler behöver veta alltmer om bostadsrätt. I takt med att Bostadsrättssverige växer behövs mer kunskap om denna boendeform, både hos styrelser och enskilda medlemmar. Bostadsrätterna erbjuder ett av marknadens mest heltäckande kursutbud inom bostadsrättsområdet.

En demokratisk organisation

Bostadsrätterna är en demokratiskt uppbyggd organisation, där våra medlemsföreningar har en fri och självständig ställning. En bostadsrättsförening kan när som helst begära utträde. Varje bostadsrättsförening som är medlem i Bostadsrätterna drivs av de boende under oinskränkt beslutsrätt och fullt eget ansvar.

Betygsätt oss!

Är du nöjd med vår rådgivning och föreningens medlemskap hos oss? Vi är tacksamma om du vill lämna en kort recension om oss här. 

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet