Detta är Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är över 9 000 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna. Vi bildades 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. Fram till år 2011 hette vi bostadsrättsorganisationen SBC.

Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten och information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor.

Inom den ekonomiska föreningen sköts servicen inom föreningsverksamheten. En stor del av verksamheten består i att informera medlemsföreningar bland annat genom telefonrådgivning och via nyhetsbladet Bostadsrätterna Direkt och tidningen Din Bostadsrätt.

Allt fler behöver veta alltmer om bostadsrätt. I takt med att Bostadsrättssverige växer så behövs mer kunskap om denna boendeform, både hos styrelser och enskilda medlemmar. Bostadsrätterna tillhandahåller ett av marknadens mest heltäckande kursutbud inom bostadsrättsområdet.

Läkare Utan Gränser gör skillnad i världen. Det vill vi också göra. Därför är vi Vänföretag och stöttar deras arbete. Vårt stöd kan räcka till ett stort tält som fungerar som fältsjukhus för sjuka eller skadade i en akut kris. Tillsammans med Läkare Utan Gränser räddar vi liv

En demokratisk organisation
Bostadsrätterna är en demokratiskt uppbyggd organisation, där medlemsföreningar har en fri och självständig ställning. En bostadsrättsförening kan när som helst begära utträde. Varje bostadsrättsförening som är medlem i Bostadsrätterna drivs av de boende under oinskränkt beslutsrätt och fullt eget ansvar.
 

Bifogade filer