Det ska vara tryggt att bo i bostadsrätt

Bostadsrätt bygger på att medlemmarna engagerar sig i boendet på sin fritid med ambitionen om att skapa det goda boendet. Det är därför viktigt att villkoren för bostadsrätt ska vara rimliga och greppbara i förhållande till vad det är - en demokrati i det lilla. Vi har funnits sedan 1921 och en av våra uppgifter är att värna om villkoren för boendeformen.

Vårt arbete med intressefrågor

Remisser

Vi deltar aktivt i flera remissförfaranden och ger våra synpunkter på förslag som påverkar bostadssektorn.

 • Utredningen om ny förköpslag och Uppdrag till Lantmäteriet att möjliggöra fler elektroniska handlingar

  2024-10-17

 • Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister

  2024-08-27

 • Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

  2024-06-30

  Ladda ner
 • Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

  2024-05-31

  Ladda ner
 • Motion om friköp av tomträtter

  2024-04-30

  Ladda ner
 • Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

  2024-04-26

  Ladda ner
 • Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

  2024-04-18

  Ladda ner
 • Säkerhetsdeposition vid hyresavtal

  2024-04-08

  Ladda ner
 • Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter Extra remiss

  2024-04-05

  Ladda ner
 • Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten

  2024-04-05

  Ladda ner
 • Boverkets rapport Utvärdering av lagen (2018222) om bostadsanpassningsbidrag

  2024-04-03

  Ladda ner
 • Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

  2024-03-29

  Ladda ner
 • Boverkets förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd hissar

  2024-03-26

  Ladda ner
 • Bättre information om hyresbostäder kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister

  2024-03-22

  Ladda ner
 • Oschyssta affärsmetoder - en rapport med författningsförslag

  2024-03-15

  Ladda ner
 • Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort

  2024-03-11

  Ladda ner
 • Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

  2024-02-20

  Ladda ner
 • Bolagsverkets hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt för anmälningar som kommer in på papper

  2024-02-06

  Ladda ner
 • Bolagsverkets hemställan om föreskriftsrätt avseende anmälningar på papper

  2024-02-06

  Ladda ner
 • Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät

  2024-02-05

  Ladda ner
 • En rättvis ränteskillnadsersättning

  2024-01-26

  Ladda ner
 • Vem äger fastigheten?

  2024-01-26

  Ladda ner

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet