Stadgarna rutar in ansvaret för dina fönster och dörrar

Lägenhetens ytterdörr och fönster utgör gränsen utåt, men vem har egentligen ansvaret för dörrar och fönster i en bostadsrättsförening? Det enkla svaret är: Läs stadgarna!

En bostadsrättsförenings stadgar reglerar det mesta rörande vad en medlem får göra och inte får göra i bostaden. Med välskrivna stadgar är det tydligt vad som är föreningens ansvar och vad som är medlemmens samt vilka åtgärder som kräver styrelsens medgivande.

– En sak är dock gemensam för alla bostadsrättsföreningar. Allt som kan påverka fastighetens yttre beslutar föreningen om, säger Daniel Näsström, styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Som medlem kan du alltså inte måla om vare sig utsidan av din ytterdörr eller de yttre fönsterkarmarna. Du kan inte heller på eget bevåg byta fönster, balkongdörr eller ytterdörr, om det inte står något annat om detta i föreningens stadgar.

– Fönsterbyte är en underhållsfråga som vanligtvis är styrelsens uppgift att besluta om. Men om fastigheten har äldre, dåligt isolerade fönster, kan du som medlem förstås föreslå för styrelsen att fönstren bör renoveras eller bytas ut genom att motionera om frågan, säger Daniel Näsström.

Frågan om isolering är extra aktuell nu när energipriserna stiger. Som medlem i en bostadsrättsförening är det troligen fritt fram att spara energi genom att förse fönster och balkongdörr med tätningslister och att sätta in persienner – för om du fäller ner persiennerna på natten så stannar värmen inomhus. Att byta fönstrens innerglas mot isolerglas kan däremot kräva tillstånd från styrelsen, liksom att byta till bättre friskluftsventiler.

En annan fönsterfråga som kan dyka upp, och som har mer att göra med estetiken, är ifall jag får sätta in spröjs i mina fönster. Daniel Näsströms råd är att tala med styrelsen först.

– Spröjs är inte alltid en åtgärd som kräver bygglov, men de ändrar utan tvekan fastighetens utseende utåt, så sätt inte in spröjs utan att ha kontrollerat med kommunen och styrelsen om vad som gäller, säger han.

Ibland är olyckan framme och en boll kraschar in genom ett fönster. Eller ännu värre – ett inbrott resulterar i en sönderbruten dörr. Vid skada på fönster eller dörrar är det föreningens stadgar som anger vem som är ansvarig för reparationerna. I vissa föreningar är det medlemmens hemförsäkring som får ta kostnaden, i andra är det föreningen som har ansvaret.

– En tredje variant är att en bostadsrättsförening har underhålls- och reparationsansvar för fönster och dörrar utom när det gäller skada, till  exempel vid olycka eller inbrott, säger Daniel Näsström.

För bostadsrättshavare som vill göra ingrepp i fönster och dörrar är hans övergripande råd att noga läsa föreningens stadgar och att dessutom gärna höra sig för med styrelsen innan man sätter i gång.

– Som medlem ansvarar du för att hålla lägenheten i gott skick. Du har ganska stor frihet när det gäller det invändiga, men eftersom fönster och dörrar utgör lägenhetens gräns utåt kan det finnas begränsningar i vad du får göra, säger Daniel Näsström. 

Det här får du göra för att spara energi:

  • Förse fönstren och balkongdörren med tätningslister.
  • Sätta in persienner.

Det här kan kräva tillstånd från styrelsen:

  • Byta fönstrens innerglas mot isolerglas.
  • Byta friskluftsventil vid fönstret.

Av: Karin Strand

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Fönster och dörrar

    I stadgarna kan en bostadsrättsförening reglera om det är medlemmen eller föreningen som ansvarar för lägenhetens fönster och ytterdörrar och därmed har kostnads- och underhållsansvaret. Om stadgarna inte anger något ligger det närmast att lägga faller ansvaret på föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet