Miljö- och hållbarhetsarbetet i föreningen

Du ska på den här kursen inspireras till att påbörja och planera föreningens hållbarhetsarbete på både lång och kort sikt. Därtill få kunskap om hur du genom ert hållbarhetsarbete kan bidra till en bättre miljö och samtidigt spara pengar.

Beskrivning

Syftet med kursen är att ge föreningen verktyg för att komma i gång med hållbarhets- och miljöarbetet. Vilka möjligheter har du inom er boendemiljö att göra något bra för miljön, er själva och samtidigt spara pengar? Konkreta åtgärdsförslag varvas med några av de regler och krav som föreningen kan behöva förhålla sig till.

Vi tittar även lite närmare på Klimatstegen som är ett kostnadsfritt verktyg för att stegvis minska sin klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Vad innebär hållbarhet i en bostadsrättsförening?
• Planera och genomföra hållbarhetsarbetet
• Områden att arbeta med som exempelvis energi och upphandling
• Klimatstegen – ett verktyg för minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader
• Tips och länkar

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Kurstillfällen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Energieffektivisering

  Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

 • Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

  Det är viktigt att ventilationssystemet i bostadshus fungerar som det är tänkt. Brister kan medföra problem med bland annat fukt, mögel och ökad radonhalt, men även luktspridning i och mellan lägenheter. OVK måste utföras regelbundet.

 • Radon

  Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i markgrunden och i vissa byggnadsmaterial. Den orsakar cirka 500 dödsfall i lungcancer varje år. Gasen är enkel att mäta men kan vara svår att åtgärda.

 • Underhållsplan

  Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut och hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet