Rusta föreningen inför ökade kostnader

Läget med elpriser som skjutit i höjden och stigande räntor ger ökade driftskostnader för föreningen. Hur ska styrelsen tänka och vad kan göras för att dämpa att föreningens ekonomi drabbas alltför hårt?

Just nu talas det om en dubblering av redan höga elpriser och därtill att räntorna kommer att gå upp ytterligare. Vissa yttre faktorer kan förstås vara svåra att påverka, men det finns kanske ändå några saker att tänka på och strategier att följa – både kortsiktigt och långsiktigt – för att det ekonomiska läget i föreningen inte ska bli kritiskt.

Föreningens specifika förutsättningar avgör

Som alltid beror det på den enskilda föreningens förutsättningar hur mycket omvärldsfaktorerna påverkar. En förening med små lån eller bundna räntor flera år framåt kanske inte behöver bekymra sig så mycket över just den delen av ekonomin, men föreningar med rörliga räntor på flera delar av stora lån har all anledning att se över lånesituationen. Likaså föreningar som står inför att sätta om sina lån.

– Mycket beror också på hur föreningens kassaflöde ser ut. Om föreningen har ett positivt kassaflöde, alltså att det kommer in mer pengar i kassan än man gör av med i dagsläget, är läget inte lika akut, säger Gunilla Litzull, ekonom och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Både ökade driftskostnader i form av kraftigt höjda elräkningar för föreningens gemensamma el och räntehöjningar ska täckas av de månadsavgifter som betalas av medlemmarna.

– I det här läget kan föreningen behöva se över budgeten och höja månadsavgifterna för medlemmarna, men återigen, det beror naturligtvis på hur föreningens ekonomi ser ut i stort, säger Gunilla Litzull.

Hur ska en förening med stora lån tänka – binda räntan eller inte?

När föreningen närmar sig omsättningsdagen för stora delar av sina lån råder Gunilla Litzull föreningen att planera för att dela upp och låsa exempelvis 2/3 av lånen med fast ränta, men behålla en del rörligt.

– Historiskt sett har det varit mer fördelaktigt med rörlig ränta. Fördelen med att ha fast ränta är ju att ni då vet vilka utgifter föreningen har och det förändras inte, men banken tar förstås höjd för förändringar, vilket gör denna strategi dyrare.

Föreningar med god ekonomi, små eller inga lån – kan de luta sig tillbaka?

Många föreningar med god ekonomi låter bli att höja månadsavgifterna helt för att det ökar värdet på bostäderna. Det fungerar även för en förening med stora lån – men bara så länge räntorna är låga.

– Fokus ligger då på den egna plånboken – att leva gott här och nu. I stället borde styrelsen tänka smart och långsiktigt. Om en förening har möjlighet bör den i stället amortera på de lån som finns eller helt amortera av dem, råder Gunilla Litzull.

Med en god ekonomi kan en förening också lägga en mindre del av sina lån bundet, om de ska sättas om.

Drabbar medlemmarna dubbelt

För den enskilde medlemmen spås läget bli tufft, åtminstone den kommande vintern. Räkningarna för hushållselen lär öka ytterligare liksom räntorna på de egna bostadslånen. På toppen av det läggs då kanske höjning av månadsavgiften.

– Ja, men någonstans måste ändå styrelsen tänka på samtliga medlemmar och föreningen i sig. Föreningen måste också kunna betala sina räkningar. Annars kan den i förlängningen riskera att behöva likvideras.

Hur ska styrelsen tänka när det gäller el och uppvärmning?

Även när det gäller energieffektiviseringar och besparingar i driftskostnaderna beror det mycket på de egna förutsättningarna i föreningen vad som är effektivast att göra, men oavsett det finns det några enkla saker som föreningen kan göra.

– Det kan tyckas självklart, och vi säger det gång på gång, men det tål att upprepas: justera in det värmesystem som finns, se över temperaturinställningarna i trapphus, allmänna utrymmen och garage och byt till LED-lampor, gärna med smart styrning genom tid, ljud eller närvaro. Dessa är de lågt hängande frukterna, framhåller Nicklas Pettersson, teknisk styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Utöver det anser han att föreningen med fördel kan lägga lite krut på att serva värme- och ventilationsanläggningar, exempelvis byta ut gamla pumpar och fläktar mot nya effektivare och energisnålare, rengöra värmeväxlare och byta filter.

– För att uppnå de riktigt stora effekterna när man energieffektiviserar är det dock viktigt att ta ett helhetsgrepp och då förespråkar vi att föreningen tar hjälp av en energikonsult som kartlägger föreningens energiförbrukning och tar fram ett åtgärdsförslag. Det får gärna vara samordnat med underhållsbehovet i föreningen för att få mer lönsamhet i åtgärderna, säger Nicklas Pettersson.

Engagera medlemmarna

Nästan oavsett vilken typ av uppvärmningssystem föreningen har väntar troligen ökade kostnader för uppvärmning och varmvatten. Kan föreningen då göra något mer?

– För att minska föreningens energiförbrukning är det en god idé att få med medlemmarna på tåget, dels för att få ner varmvattenförbrukningen, dels för att minska behovet av el, säger Nicklas Pettersson.

Energisparråden till medlemmarna kan exempelvis vara:

 • Fyll tvättmaskinen vid tvätt i tvättstugan.
 • Häng kläderna att torka om det går i stället för att använda torkskåp och tumlare.
 • Vädra smart – öppna mycket under kort tid
 • Duscha i stället för att bada
 • Spola vatten – särskilt varmvatten – med förnuft
TÄNK PÅ ATT...

Banken kan i förväg erbjuda en bra ränta på en viss bindningstid, MEN det är räntan just den dagen lånen sätts om som gäller. Ha koll på aktuella listräntor och tala med banken precis före omsättning.

TIPS!

 • Många kommuner har en energi- och klimatrådgivning som erbjuder kostnadsfri kartläggning. På energimyndigheten.se kan ni hitta lokala energi- och klimatrådgivare.

 • På Energimarknadsinspektionens webbplats, ei.se, finns råd och tips om elavtal. Där finns även Elpriskollen som jämför olika avtal och leverantörer.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Budget

  När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

 • Energieffektivisering

  Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

 • Underhållsplan

  Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet