Fönster och dörrar

I stadgarna kan en bostadsrättsförening reglera om det är medlemmen eller föreningen som ansvarar för lägenhetens fönster och ytterdörrar och därmed har kostnads- och underhållsansvaret. Om stadgarna inte anger något ligger det närmast att lägga faller ansvaret på föreningen.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten medan medlemmar ansvarar för det inre av lägenheten. En fråga som då väcks är vem som ansvarar för fönster, ytterdörr och balkongdörr som gränsar både utåt och inåt.

Ansvaret bör anges i stadgarna

Svaret finns ofta i föreningens stadgar som då specificerar ansvaret för de olika delarna av fönster och dörrar. Bostadsrätternas stadgemall anger i korthet att föreningen ansvarar för själva dörren, fönster och bågar och att medlemmen ansvarar för saker som hör till dörren och fönstret. Vad gäller målning sträcker sig medlemmens ansvar till insidan av både dörr och fönster.
Om det inte står något i stadgarna faller ansvaret för samtliga delar på bostadsrättsföreningen.

Byte av fönster och ytterdörrar

Om en bostadsrättsförening ska kunna renovera eller byta ut fönster och dörrar behöver ansvaret för alla delar av dem ligga på föreningen. När medlemmen ansvarar för de delar som föreningen vill renovera eller byta ut måste föreningen ändra sina stadgar, vilket görs på två föreningsstämmor (om inte alla är eniga på den första).

Men det kan finnas en formulering i stadgarna om det som kallas för gemensam upprustning som innebär att föreningen i samband med en större renovering kan åtgärda sådant som medlemmen egentligen ansvarar för. Föreningen slipper då ändra stadgarna och det räcker med ett vanligt stämmobeslut för att göra det. En sådan formulering finns i Bostadsrätternas stadgemall.

Skada på grund av inbrott

Ett bra tips är att i stadgarna ta in en bestämmelse som anger att om dörren eller fönstret skadas på grund av inbrott eller annan åverkan är det bostadsrättshavarens ansvar att åtgärda. Fördelen är att skadan då kan regleras genom bostadsrättshavarens försäkring och inte föreningens.

Exempel på stadgar

Exempel på hur föreningen kan formulera sina stadgar finns i § 35 i Bostadsrätternas stadgemall.

 

För våra medlemmar

Frågor och svar inom fönster och dörrar

 • Är huvudnyckel ett måste?

  En medlem har installerat kodlås på sin ytterdörr. I och med det fungerar inte vår huvudnyckel. Hur ska vi hantera det? Framöver kanske fler vill ha egna lås. Vi måste väl kunna komma in i samtliga lägenheter om det skulle hända något allvarligt? Enligt våra stadgar är medlemmarna underhållsansvariga för låsen.

 • Vem ska egentligen betala de nya låsen?

  Vi har en medlem som tappat bort en nyckelknippa med nycklar till sin lägenhet men även till flera av våra gemensamma utrymmen. Om vi nu behöver byta låsen, vem ska egentligen stå för kostnaden? Föreningen eller medlemmen? Det blir ju ganska dyrt eftersom det är många lås som behöver bytas.

 • Fel på lås – vem bär ansvaret?

  En av våra medlemmar fick fel på både lås och handtag på sin säkerhetsdörr. Är det medlemmen eller föreningen som står för kostnaden av den reparationen?

 • Vem ansvarar för fönstermålningen?

  Alla lägenheter i vår förening har inglasade balkonger. Det börjar bli dags att måla fönstrens utsida. Vem ansvarar och betalar för målningen? I våra stadgar står att föreningen ska stå för målning av fönstrens utsida, men dessa ligger ju innanför inglasningen?

 • Kan medlemmens dörrköp ersättas?

  Enligt våra stadgar är lägenheternas ytterdörrar föreningens ansvar. Vi har en medlem som för några år sedan själv bekostade en ny ytterdörr. Nu planerar vi i styrelsen att byta alla ytterdörrar. Kan den medlem som själv bekostat sin ytterdörr begära ersättning av föreningen och hänvisa till dåvarande styrelses hantering i frågan?

 • Ansvarar föreningen för fönsterputsningen?

  I vår förening finns ett antal lägenheter med fasta fönster som inte är åtkomliga utan att det är risk för olyckor för de boende att putsa. Vår fråga är om det är föreningens ansvar att få dem utvändigt putsade en gång per år samtidigt som vi får andra glasdelar på fasaden putsade?

 • Kan föreningen ta över ansvaret för balkongdörrarna?

  Vi är en liten förening med 16 lägenheter. Några medlemmar vill att föreningen justerar balkongdörrarna då de är svåra att stänga samt att det drar kallt genom dem. En enkät visar att tre fjärdedelar av medlemmarna har problem med dörrarna. I styrelsen har vi beslutat att anlita en snickare som åtgärdar felen och att föreningen står för kostnaden, men enligt stadgarna är det egentligen medlemmarna som ansvarar för detta själva. Kan föreningen ändå stå för kostnaden?

 • Vem ska betala för tätningslisterna?

  En fråga har kommit upp angående ansvaret för tätningslister vid fönstren hos en medlem. I stadgarna står att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ”inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster; bostadsrättsinnehavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.” Vem ansvarar för tätningslister om det inte nämns i stadgarna?

 • Byte av medlemmars dörrar – styrelsens beslut?

  Vi har bestämt att vi ska byta alla lägenhetsdörrar i vår förening. Fastigheten är cirka 50 år gammal och många lägenhetsdörrar är dåliga. Vår tanke är att vi ska förbättra brandsäkerheten genom detta arbete. I stadgarna framgår att inner- och ytterdörrar är bostadsrättshavarnas ansvar. En ledamot anser då att styrelsen måste ta upp frågan på ett årsmöte för att kunna besluta om dörrbytet. Kan vi fatta detta beslut på ett styrelsemöte? Om svaret är nej, kan vi fatta beslut på ett extra årsmöte?

 • Vem ansvarar för en fungerande ringklocka?

  Vi har en medlem som har en trasig kontakt till sin ringklocka vid dörren. En tidigare medlem hade tagit bort kontakten, alltså knappen, för att dennes barn inte skulle bli störda. Är det bostadsrättshavaren eller föreningen som ansvarar för att sätta dit en ny? Kan inte hitta att det står något i våra stadgar om detta.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

 • Stämmobeslut

  Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet