Fönster och dörrar

I stadgarna kan en bostadsrättsförening reglera om det är medlemmen eller föreningen som ansvarar för lägenhetens fönster och ytterdörrar och därmed har kostnads- och underhållsansvaret. Om stadgarna inte anger något ligger det närmast att lägga faller ansvaret på föreningen.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten medan medlemmar ansvarar för det inre av lägenheten. En fråga som då väcks är vem som ansvarar för fönster, ytterdörr och balkongdörr som gränsar både utåt och inåt.

Ansvaret bör anges i stadgarna

Svaret finns ofta i föreningens stadgar som då specificerar ansvaret för de olika delarna av fönster och dörrar. Bostadsrätternas stadgemall anger i korthet att föreningen ansvarar för själva dörren, fönster och bågar och att medlemmen ansvarar för saker som hör till dörren och fönstret. Vad gäller målning sträcker sig medlemmens ansvar till insidan av både dörr och fönster.
Om det inte står något i stadgarna faller ansvaret för samtliga delar på bostadsrättsföreningen.

Byte av fönster och ytterdörrar

Om en bostadsrättsförening ska kunna renovera eller byta ut fönster och dörrar behöver ansvaret för alla delar av dem ligga på föreningen. När medlemmen ansvarar för de delar som föreningen vill renovera eller byta ut måste föreningen ändra sina stadgar, vilket görs på två föreningsstämmor (om inte alla är eniga på den första).

Men det kan finnas en formulering i stadgarna om det som kallas för gemensam upprustning som innebär att föreningen i samband med en större renovering kan åtgärda sådant som medlemmen egentligen ansvarar för. Föreningen slipper då ändra stadgarna och det räcker med ett vanligt stämmobeslut för att göra det. En sådan formulering finns i Bostadsrätternas stadgemall.

Skada på grund av inbrott

Ett bra tips är att i stadgarna ta in en bestämmelse som anger att om dörren eller fönstret skadas på grund av inbrott eller annan åverkan är det bostadsrättshavarens ansvar att åtgärda. Fördelen är att skadan då kan regleras genom bostadsrättshavarens försäkring och inte föreningens.

Exempel på stadgar

Exempel på hur föreningen kan formulera sina stadgar finns i § 35 i Bostadsrätternas stadgemall.

 

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

  • Stämmobeslut

    Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet