Mallar för planering av ekonomin och underhåll

Överblicka underhållsbehovet och ekonomin i ett längre perspektiv.

Beskrivning

När styrelsen aktivt arbetar med föreningens underhållsplan och planerar sin ekonomi i ett längre perspektiv innebär det en tryggare situation, både för styrelsen och för medlemmarna. Att planera ekonomin långsiktigt innebär att styrelsen förhoppningsvis kan undvika stora akuta avgiftshöjningar.

Vi kommer att använda oss av den mall som Bostadsrätterna erbjuder som medlemsförmån. När det gäller planering av föreningens ekonomi i ett längre perspektiv, minst tio år, så har det inte funnits så många verktyg liknande det som finns för att planera fastighetsunderhållet.

Därför har Bostadsrätterna tagit fram ”Mall för ekonomisk planering” där styrelsen själva kan simulera olika ekonomiska scenarier för framtiden. Målsättning är bland annat att styrelsen då kan genomföra de ändringar av avgifterna som behöver göras på ett planerat sätt.

Vi kommer att visa en demoförening och demonstrera hur man praktiskt kan arbeta i mallen.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagarna ska efter utbildningen förstå hur en underhållsplan upprättas och hur styrelsen kan arbeta med den. Underlaget ligger till grund för kloka och väl genomtänkta beslut vad gäller föreningens fastighetsunderhåll och ekonomi.

Ur innehållet

• Vad är en underhållsplan och hur kan styrelsen arbeta med den?
• Praktiskt arbete i en underhållsplan
• Hur tänka långsiktigt med föreningens ekonomi?
• Praktiskt arbete med ”Mall för ekonomisk planering”

Kurstillfällen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet