Underhållsplanering och finansiering

Att överblicka underhållsbehovet och finansiera det.

Beskrivning

En fastighet behöver under sin livslängd löpande underhållas med såväl stora som små underhållsåtgärder – allt från byte av tvättmaskiner till stambyte. Komplexitetsgraden varierar men inför allt underhåll ställs styrelsen inför frågor om omfattning och tid för underhållet, hur en upphandling genomförs och hur underhållet ska finansieras.

Ett viktigt verktyg för att planera och strukturera underhållsarbetet är underhållsplanen. På kursen diskuteras olika sätt att arbeta med den, och vad som är viktigt att tänka på. Därtill vad föreningen kan göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens.
En underhållsplan är till stor hjälp för föreningen i planeringen av den egna ekonomin.

På kursen kopplar vi ihop föreningens ekonomi i ett långsiktigt perspektiv med kostnaderna för de planerade underhållsåtgärderna.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Målsättning

Deltagarna ska efter utbildningen förstå hur en underhållsplan upprättas och hur styrelsen kan arbeta med den. Därtill ges exempel på hur underhållsåtgärderna kan finansieras, både i ett kort och ett långt perspektiv. Här betonas också vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt behovet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

Ur innehållet

• Vad är en underhållsplan och hur upprättas den?
• Finansiering av projekt utifrån underhållsplanen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Underhållsplan

    Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet