Sustend - underhållsplanering

Kursen ger dig en tydlig bild av vad en underhållsplan är och hur den underlättar förvaltningen. Här får du förståelse för vikten av att arbeta långsiktigt med underhållsplanering och hur ni i styrelsen på bästa sätt håller underhållsplanen uppdaterad.

Beskrivning

Underhåll är själva kärnan av fastighetsägandet och är den aktivitet som har störst inverkan på fastighetsägarens ekonomi och verksamhet. Ett väl genomfört underhållsarbete har en rad avgörande fördelar och säkerställer att huset kan skapa stora värden för sina ägare och boende under många generationer framöver.

Underhållsplaneringen är därför bostadsrättsföreningens viktigaste verktyg för att strukturera, genomföra och följa upp underhållet. Underhållsplanen är grunden för arbetsmetodiken. Den är dock, tvärtemot vad många tror, inte enbart ett dokument eller ett IT-system utan innebär snarare ett arbetssätt som genomsyrar hela förvaltningen.

Genom att arbeta aktivt med sin underhållsplan kan bostadsrättsföreningen planera både långsiktigt och kortsiktigt. Det ger en bra struktur för underhållet.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Vad är en underhållsplan och vad används den till?
• Skillnaden mellan drift och underhåll
• Skillnaden mellan planerat och felavhjälpande underhåll
• Lagar och regler kring underhållsplanering
• Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
• Att jobba kontinuerligt med underhållsplanen

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Relaterade ämnen

  • Underhållsplan

    Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet