Förmåner för dig som medlem

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning, kurser, styrelsetidning, praktiska verktyg, mallar, blanketter och mycket mer. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet nedan.

Det här ingår i medlemskapet

 • Kurser

  Ett brett utbud av kostnadsfria kurser erbjuds styrelserna i Bostadsrätternas medlemsföreningar. Kursavgift tas endast ut av icke medlemsföreningar och för skräddarsydda kurser.

 • Interaktiva kurser

  Styrelserna i våra medlemsföreningar har möjlighet att när och var som helst gå våra interaktiva kurser. Våra interaktiva onlinekurser erbjuder flexibelt lärande för alla. Och de är tillgängliga när du vill och var du än befinner dig.

 • Praktiska blanketter för föreningen

  Är din bostadsrättsförening medlem hos oss kan du få tillgång till våra blanketter för avtal, ansökningar och annat som behövs i en förening.

 • Bostadsrätternas stadgemall

  Alla medlemsföreningar har fri tillgång till vår stadgemall (tidigare kallad mönsterstadgar/stadgar). Den kan laddas ner och antas i sin helhet, eller anpassas efter föreningens behov. Kan vara ett bra stöd när man skapar nya stadgar.

 • Mall för ekonomisk planering

  Bostadsrätternas verktyg ska underlätta planeringen av föreningens ekonomi. Du som styrelseledamot kan i mallen fylla i det underlag som krävs för att kunna planera föreningens ekonomi på ett långsiktigt sätt.

 • Mall för underhållsplan

  Bostadsrätterna har som medlemsförmån tagit fram en enkel mall för upprättandet av en underhållsplan som föreningar kan ladda ner från vår webbplats. Den är i första hand avsedd för mindre föreningar där byggtekniskt kunnande finns till hands.

 • Föreningens egen webbplats

  Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt öppna en egen webbplats för att kunna sprida information inom styrelsen och till föreningens medlemmar.

 • Ordförande på föreningsstämma

  I mån av tillgängliga resurser, mot särskilt arvode, kan Bostadsrätternas erfarna styrelserådgivare anlitas som ordförande på medlemsföreningarnas föreningsstämmor.

 • Mall för trivselregler i föreningen

  Dessa trivselregler har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att hävda vad som gäller i föreningen för de boende.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet