Sustend - Underhållsplan Grön

Vad skiljer en underhållsplan med energieffektivisering från traditionella underhållsplaner?

Beskrivning

Skenande priser och hårdare myndighetskrav innebär allt större utmaningar för dagens bostadsrättsföreningar.
Att genomföra energieffektiviserande åtgärder kan vara både kostsamt och innebära stora ingrepp, och det finns således stora vinster med att samplanera energieffektiviseringen med övriga underhållsåtgärder och renoveringar. Underhållsplanering i kombination med energikartläggning är därför högst intressant för många bostadsrättsföreningar.
Sustend Underhållsplan Grön kombinerar underhållsbesiktningen med att involvera energiingenjörer för att också göra en energiutredning av fastigheten och kopplar detta till era underhållsåtgärder för de närmaste 10 åren.

Målgrupp

, Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagarna ska efter kursen ha fått en tydlig bild av vad en underhållsplan Grön är och hur den kan underlätta förvaltningen samt bidra till reducerade driftkostnader och möjligheter för energieffektivisering. Det leder inte bara till en stabilare ekonomi utan ger även ett högre fastighetsvärde och minskad miljöpåverkan.
Få förståelse för vikten att arbeta långsiktigt med underhållsplanering och energiuppföljning samt en bild av arbetsprocessen.

Ur innehållet

• Vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan vara aktuella för fastigheten?
• Hur stor besparing som kan göras?
• Hur lång tid kommer det att ta för investeringen att bli återbetald?

Kurstillfällen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Underhållsplan

    Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet