Bostadsrätternas log

Sommar=risk för bluffakturor

ArtikelBostadsrättsföreningar är inte förskonade från bluffakturor och dessa trillar ofta in i brevlådorna under sommaren. Kanske hoppas bluffaren på att det är en ”vikarie” som hanterar inkommande post.Läs mer
Ämne: 
Styrelse
"När vi upptäckte läckan hade golven redan förstörts", säger Jonas Nordqvist vars familj drabbades av en omfattande vattenskada.

Ismaskinen förstörde köket

ArtikelDOKUMENT. Läckaget från familjen Nordqvists ismaskin ledde till en omfattande vattenskada. En spricka i plastkopplingen mellan kylskåpet och vattenledningen gjorde att det rann vatten in under golvet i både köket och ett av sovrummen. – När vi upptäckte läckan hade golven redan förstörts, berättar Jonas Nordqvist.Läs mer
Ämne: 
Vattenskador
Ett läckage från en ismaskin ledde till en omfattande vattenskada i familjen Nordqvists kök. Här undersöker personal från Anticimex uttorkningen av golvet.

Flest skador i köket

ArtikelDOKUMENT. Det är vanligare att vattenskador i hemmen inträffar i köken än i badrummen. – Det beror framför allt på att vi i dag har betydligt fler vattenanslutna maskiner i köken än tidigare, säger Mikael Ekdahl på Moderna Försäkringar.Läs mer
Ämne: 
Vattenskador

Faktabanken

Ansvarsfrihet, vad innebär det? Vad gäller vid andrahandsuthyrning? Hur får vi effektivare styrelsemöten? I vår faktabank får du information, tips och råd.

Till faktablad