Ladda för laddstolpar

Du ska efter genomgången kurs ha lärt dig vad installation av laddutrustning innebär, vilka juridiska överväganden föreningen bör göra och hur projektet kan finansieras

Beskrivning

Försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar och många föreningar står inför en omställning som ställer krav på ny infrastruktur för att kunna möjliggöra laddning i hemmet.
En bostadsrättsförening som vill installera utrustning för laddning av bilar ställs inför många frågor: Hur fungerar tekniken och vad bör föreningen tänka på inför en upphandling? Hur ska installationen finansieras och vilka bidrag kan vi söka? Och, inte minst vem beslutar om vad och hur ser föreningens möjligheter ut för att ta betalt av den medlem som vill ladda sin bil?

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Förutsättningar i fastigheten
• Bidrag som kan sökas
• Beslutsgång
• Hur tar föreningen betalt?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Kurstillfällen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Laddstolpar

    Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet