Bidrag att hämta för att fixa laddplats

Antalet elbilar bara växer. Trots det saknar de allra flesta svenskar möjlighet att ladda – speciellt de som bor i lägenhet. Men det finns stora möjligheter att få stöd, bland annat från Naturvårdsverket. – Vi märker att intresset ökar hela tiden, säger David Sjöqvist, styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Intresset för att köpa elbil har aldrig varit större. Leveranstiderna för nya elbilar kan vara upp till ett år eller mer, trots att bilfabrikerna går på högvarv. Men sex av tio svenskar saknar möjlighet att ladda sin bil hemma. Bara tio procent av de som bor i lägenhet uppger att de enkelt kan skaffa laddmöjlighet om de skulle behöva, enligt siffror från bilförmedlaren Kvd.

För många boende i bostadsrätt är detta naturligtvis en intressant fråga. Men om föreningen du bor i har egen mark att använda finns goda möjligheter att installera laddplats. Antingen vid redan befintliga parkeringsplatser, ett garage eller annan mark.

– Förutsättningarna för bostadsrättsföreningar är goda. Naturvårdsverket har något som heter Ladda bilen-bidraget. Det är upp till 15 000 kronor per laddplats, vilket är rätt generöst, säger Stefan Andersson, generalsekreterare för Gröna mobilister, som är en förening som verkar för hållbara transporter.

Han får medhåll av David Sjöqvist från Bostadsrätterna.

– Jag tror stödet har stor effekt. Det är mycket pengar och man vet aldrig hur framtiden ser ut. Därför är det många som passar på nu, medan det finns, säger han.

Så hur ska du då gå till väga om du som medlem i en bostadsrättsförening vill få tillgång till en laddplats?

– Som medlem har du alltid rätt att lämna in en motion till stämman. Utöver det kan du alltid prata med dina grannar och driva opinion i frågan. Bara för att du lämnar in en motion betyder inte det att den går igenom, det är ett demokratiskt beslut, säger David Sjöqvist.

Om föreningen äger egen mark, blir det oftast föreningen som står för kostnaderna. Då är det föreningen som får tillgång till stödet från Naturvårdsverket. Om föreningen består av exempelvis kedjehus eller radhus, där varje medlem har en egen garageuppfart, är det vanligare att den enskilde medlemmen står för kostnaderna. Då kan du få en grön skattereduktion på fakturan, berättar David Sjöqvist.

– Mitt intryck när jag pratar med olika föreningar är att initiativet ofta kommer från enskilda medlemmar, inte från styrelsen.

Han fortsätter:

– Styrelsen har ofta mycket att göra och ibland är det uppskattat om du som enskild medlem erbjuder dig att hjälpa till i frågan. Så innan du lämnar in en motion kan du höra med styrelsen om du kan tillhandahålla information eller på annat sätt hjälpa till i  processen.

FAKTARUTA

INSTALLERA LADDPLATSER

  • Information om Ladda bilen-bidraget finns hos Naturvårdsverket.
  • Som privatperson kan du få ett grönt skatteavdrag i efterhand. Detta lämpar sig för boende i föreningar med exempelvis kedjehus, där det kanske finns tillgång till egen parkeringsplats.
  • fixaladdplats.se finns det råd för bland annat boende i bostadsrättsföreningar om hur du bäst går till väga.

Av: Kalle Dixelius

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Laddstolpar

    Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet