Ny effektavgift blev dyr överraskning

Flera nätbolag har börjat införa den effekttariff som blir tvingande i Sverige 2027. Men hur den tillämpas varierar stort och därefter även priset. För bostadsrättsföreningar med flera laddboxar riskerar medlemmar med elbil nu drabbas av kraftigt höjda månadskostnader, en sådan förening är Brf Mjödners höjd.

När energibolaget gick över till effekttariff ökade laddkostnaderna markant för Brf Mjödners höjd, berättar föreningens ordförande Tonie Lehtonen. Foto: privat
När energibolaget gick över till effekttariff ökade laddkostnaderna markant för Brf Mjödners höjd, berättar föreningens ordförande Tonie Lehtonen. Foto: privat

 För två år sedan installerade bostadsrättsföreningen Brf Mjödners höjd i Växjö 19 laddboxar. Tre är i dag i drift. När installationen gjordes baserades nätavgiften på säkringens storlek, men när föreningens energibolag förra året införde den nya effekttariffen, som kom till som följd av ny EU-lagstiftning, blev förändringen kännbar.

Hittills tillämpar bara ett 20-tal nätbolag effekttariff för mindre kunder och det finns en stor variation i hur de har valt att utforma den. Hos Växjö Energi där föreningen är kund baseras den på den enskilt högsta effekttoppen varje månad och tas ut dygnet runt. 

– Vi har dragit ned på laddeffekten för att sänka avgiften så mycket vi kan och just nu fungerar begränsningen för att vi enbart har tre laddande fordon. Men skulle fler anslutas måste effekten höjas för att inte få oacceptabelt långa laddtider, säger Tonie Lehtonen, ordförande i Brf Mjödners höjd.

En beräkning som bostadsrättsföreningen gjort visar att effekttariffen i  november kostade 2 252 kronor, eller 750 kronor per fordon.

– Jag har då tagit hänsyn till att överföringsavgiften sänktes från 12,40 öre till 7,06 öre när effektavgiften infördes. Enligt Växjö Energi skulle förändringen  därför inte ha någon större påverkan på den totala kostnaden. Det stämmer inte visar det faktiska utfallet.

Föreningen har därefter sänkt sin effekt, men extrakostnaden kommer ändå att landa kring 850–900 kronor i månaden.

– Hur man än räknar, hur många som än laddar, blir det för mycket för att det ska vara intressant. När detta såldes in till medlemmarna och röstades igenom i december 2021 var det ingen som pratade om effekttariff.

Beslutet om att införa en effekttariff i Sverige fattades av Energimarknadsinspektionen utifrån EU-lagstiftning och syftar till att elnätet ska användas så effektivt som möjligt. Från 2027 blir den tvingande och då kommer även utformningen att tydligare regleras i myndighetens föreskrifter.

Hur man än räknar, hur många som än laddar, blir det för mycket för att det ska vara intressant.

Sandra Vilenius är analytiker på Energimarknadsinspektionen och säger att det har gjorts en konsekvensutredning av effekttariffen.

– Just det här har inte lyfts som ett problem. Andra bostadsrättsföreningar vi träffat har lyckats utjämna laddningen av elbilar alternativt flytta sin förbrukning till billigare timmar, säger hon.

Enligt föreskriften måste effektkomponenten vara tidsindelad där det blir billigare eller dyrare beroende på belastningen i elnätet, eller att effektavgift enbart tas ut för en viss tid på dygnet. En utformning som inte är något krav i dag, då föreskriften inte är tvingande förrän den 1 januari 2027.

– I det här fallet låter det inte som att elnätsföretaget följer vår föreskrift till punkt och pricka. Det går alltid att göra oss uppmärksamma på om man anser att elnätsföretag har en nättariff som inte överensstämmer med våra föreskrifter, säger hon.

Stefan Braun är affärsområdeschef för elnät på Växjö Energi. Enligt honom pågår en tariffanalys för att säkerställa att det blir så rättvisande som möjligt och han säger att företaget kommer att följa föreskriften på rätt sätt.

– Kostnaden för effektavgiften utgår just nu från att kunderna betalar för den högsta tim-medeleffekten under månaden som är dimensionerande för anslutningen. Vi håller nu stegvis på att anpassa våra tariffer till Energimarknadsinspektionens föreskrifter som ska vara implementerade 2027, säger han.

Av: Lars Öhman

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Laddstolpar

    Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet