Nyheter inför årsredovisningen 2023!

På den här kursen presenterar vi de nyheter som gäller för 2023 års räkenskap och som är aktuella för er årsredovisning inför stämman 2024. Kursen ska ge er en förståelse för hur ni ska gå tillväga för att beräkna de nya nyckeltalen samt upprätta en kassaflödesanalys som numera är ett krav.

Beskrivning

Vi går även igenom andra nyheter som ska finnas med i förvaltningsberättelsen, till exempel att föreningen måste upplysa om deras mark innehas med tomträtt eller äganderätt.
Dessa nyckeltal, kassaflödesanalysen och de nya upplysningarna i förvaltningsberättelsen är tänkt som ett hjälpmedel för att öka förståelsen för ekonomin i föreningen samt att kunna jämföras med andra föreningar.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Ändringar i förvaltningsberättelsen
• Hur beräknas de nya nyckeltalen?
• Hur upprättar ni en kassaflödesanalys?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Årsredovisning

    Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet