Lyckas med årsmötet

Utbildningen ger praktiska råd och tips kring föreningsstämman – före, under och efter. Målet med kursen är också att få en bättre förståelse för hur föreningsstämman kan användas för att öka engagemanget och trivseln i föreningen.

Beskrivning

Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret och det är styrelsen som är ansvarig för mötet. En föreningsstämma ska arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. Men minst lika viktigt är att mötet sker med omtanke om medlemmarna.

En viktig aspekt är hur styrelsen kan få fler medlemmar att delta i stämman och känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Hur kan stämman göras mer lockande, kanske genom att föreningen bjuder på mat och dryck eller att någon bjuds in att föreläsa i ett aktuellt ämne? Hur möteslokalen är utformad är viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett bra möte. Att leda stämman bör anförtros någon som har viss erfarenhet av mötesteknik. I allmänhet är det lämpligt att någon som inte sitter i styrelsen leder mötet. Det finns också olika sätt att hålla en stämma som vi går igenom på utbildningen.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Stadgarnas betydelse
• Tidsregler som måste följas
• Trivseln på mötet
• Protokollet
• Efter stämman

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet