Mallar

Här finner du vår stadgemall, mall för underhållsplan, verktyg för ekonomisk planering och arbetsordning för styrelsen

 • Bostadsrätternas stadgemall

  Alla medlemsföreningar har fri tillgång till vår stadgemall (tidigare kallad mönsterstadgar/stadgar). Den kan laddas ner och antas i sin helhet, eller anpassas efter föreningens behov. Kan vara ett bra stöd när man skapar nya stadgar.

 • Mall för underhållsplan

  Bostadsrätterna har som medlemsförmån tagit fram en enkel mall för upprättandet av en underhållsplan som föreningar kan ladda ner från vår webbplats. Den är i första hand avsedd för mindre föreningar där byggtekniskt kunnande finns till hands.

 • Mall för ekonomisk planering

  Bostadsrätternas verktyg ska underlätta planeringen av föreningens ekonomi. Du som styrelseledamot kan i mallen fylla i det underlag som krävs för att kunna planera föreningens ekonomi på ett långsiktigt sätt.

 • Mall för trivselregler i föreningen

  Dessa trivselregler har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att hävda vad som gäller i föreningen för de boende.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet