Mall för arbetsordning i styrelsen

Denna arbetsordning med styrelseinstruktion har tagits fram för att underlätta styrelsearbetet i våra medlemsföreningar.

Basreglerna är generella och bör anpassas till föreningens verkliga förhållanden. Exempelvis kan det för föreningar som har vicevärd finnas behov av kompletteringar, som att klargöra vad vicevärden har rätt att fatta beslut om och de beloppsgränser personen har att röra sig inom.

Dokumentet med arbetsordningen är redigerbart. Det går med andra ord att göra tillägg och ändringar. Dokumentet kan laddas ner och bör öppnas i ett ordbehandlingsprogram.

Logga in för att ta del av mallen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet