Bostadsrätternas stadgemall

Alla medlemsföreningar har fri tillgång till vår stadgemall (tidigare kallad mönsterstadgar/stadgar). Den kan laddas ner och antas i sin helhet, eller anpassas efter föreningens behov. Kan vara ett bra stöd när man skapar nya stadgar.

Vår stadgemall (tidigare kallad mönsterstadgar) är ett resultat av många års löpande förfining. Stadgemallen är uppdaterad i enlighet med de lagändringar i bostadsrättslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 och har godkänts av Bolagsverket.  

Stadgemallen passar de allra flesta bostadsrättsföreningar precis som den är. Allt som behöver fyllas i är föreningens namn, organisationsnummer, säte och den avslutande delen som avser datum för föreningsstämmorna då beslut om att anta stadgarna togs. 

Men självklart finns möjlighet att justera, lägga till och ta bort eftersom stadgemallen finns tillgänglig som redigerbart dokument. Kontrollera gärna med Bostadsrätterna om ändringarna är möjliga ur ett lagstadgat perspektiv.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet