Mall för underhållsplan

Bostadsrätterna har som medlemsförmån tagit fram en enkel mall för upprättandet av en underhållsplan som föreningar kan ladda ner från vår webbplats. Den är i första hand avsedd för mindre föreningar där byggtekniskt kunnande finns till hands.

Bostadsrätternas mall är framtagen för de föreningar som väljer att själva upprätta en underhållsplan. Innan föreningen tar mallen i bruk bör en statusbesiktning genomföras, om fastigheten inte är nybyggd. Mallen är i Excelformat och användaren fyller efter besiktningen i åtgärderna. Mot bakgrund av att kostnaderna kan vara svåra att uppskatta är det dock viktigt att ta hjälp om styrelsen är osäker.  De punkter som redan finns är bara en början och det gäller att försöka identifiera kommande renoveringar och det underhåll som behöver göras. 

Mallen är konstruerad av Bostadsrätterna men för de uppgifter om underhållsbehov vad gäller omfattning, tidpunkt och kostnad som användaren fyller i tar Bostadsrätterna inget ansvar. Det ansvaret vilar på den som upprättar planen. Bedömning av kommande åtgärder vad gäller omfattning, tidpunkt och kostnad bör i första hand göras av en byggtekniskt kunnig person. 

En underhållsplan ska på bästa sätt återge det förväntade framtida underhållsbehovet för en fastighet. Det är en kvalificerad bedömning och är vid upprättandet en nulägesbeskrivning. Den ska regelbundet uppdateras för att sett över tid på ett relevant sätt återspegla fastighetens kommande underhållsbehov. Detta avser omfattning, tidpunkt och kostnad. 

Ladda ner mallen, spara den på din egen dator innan du börjar fylla i föreningens uppgifter. 

Microsoft har nyligen utökat säkerheten i Office för Windows och blockerar framöver makron (programmering) i filer från internet. Användare som försöker köra makron i en nedladdad fil möts av en varning där det meddelas att makron har blockerats. För att mallen ska fungera måste filen ”avblockeras” enligt stegen som följer i guiden till höger. 

Logga in för att ta del av mallen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet