Mall för ekonomisk planering

Bostadsrätternas verktyg ska underlätta planeringen av föreningens ekonomi. Du som styrelseledamot kan i mallen fylla i det underlag som krävs för att kunna planera föreningens ekonomi på ett långsiktigt sätt.

Hur sätter vi rätt avgift i föreningen? Vad händer med ekonomin när föreningens räntor går upp? Hur påverkas våra driftkostnader när inflationen ökar? Amorterar vi tillräckligt eller kan vi minska vår amortering? Dessa är vanliga frågor som en styrelse ställs inför i sitt arbete. 

Med Bostadsrätternas verktyg kan du som styrelseledamot planera föreningens ekonomi på ett långsiktigt sätt. Verktyget ger också styrelsen möjlighet att sätta sig in föreningens ekonomi på ett bra sätt och lära sig hur den redovisas i en årsredovisning. Det gör samtidigt att föreningens underhållsplan hålls uppdaterad. 

Den ekonomiska mallen är även ett bra underlag att ha med vid eventuell diskussion med banken när föreningen ska omförhandla sina lån eller ansöka om nya. Detta kan då ske på ett planerat sätt, i god tid, innan behovet är akut. 

Med årsredovisningen och en underhållsplan som underlag kan föreningen få fram den basfakta som behövs för att fylla i mallen. När ni, med den vägledning som finns i mallen, har gjort detta får ni en uppfattning om kassaflödet i föreningen, det vill säga pengar in respektive ut. Utöver det får styrelsen fram uppgifter som visar hur det ekonomiska resultatet kommer att se ut över den valda perioden, exempelvis en 10-årsperiod. 

Ladda ner mallen, spara den på din egen dator innan du börjar fylla i föreningens uppgifter. 

Microsoft har nyligen utökat säkerheten i Office för Windows och blockerar framöver makron (programmering) i filer från internet. Användare som försöker köra makron i en nedladdad fil möts av en varning där det meddelas att makron har blockerats. För att mallen ska fungera måste filen ”avblockeras” enligt stegen som följer i guiden till höger. 

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet