Mall för trivselregler i föreningen

Dessa trivselregler har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att hävda vad som gäller i föreningen för de boende.

Basreglerna är generella och bör anpassas till föreningens verkliga förhållanden. Reglerna får inte vara av rent godtycklig karaktär utan måste alltid ha ett verkligt föreningsintresse. Dessutom ska reglerna stå i överensstämmelse med vad som anses gälla på orten enligt bostadsrättslagen.

Dokumentet med trivselreglerna är redigerbart. Det går med andra ord att göra tillägg och ändringar. Dokumentet kan laddas ner och bör öppnas i ett ordbehandlingsprogram.

Logga in för att ta del av mallen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet