Kom överens om en mötesordning – det underlättar

Ledamöter som pratar i munnen på varandra eller diskuterar helt andra saker än de som står på dagens agenda. Känns det igen? Att leda styrelsemötet som ordförande är inte alltid helt lätt. Bostadsrätternas Kerstin Frykberg Andersson ger råd.

Ordförande i bostadsrättsföreningens styrelse är den som leder styrelsemötena. Detta är en uppgift som inte alltid är helt enkel. Dels behöver ordföranden vara väl förberedd i de sakfrågor som ska diskuteras på mötet, dels ska denne se till att leda mötet så att det flyter på ett smidigt sätt.

Som ordförande måste du vara öppen för ett bra diskussionsklimat och låta alla styrelseledamöter komma till tals, dock under ordnade former.

– Det kan verka formellt, men är väldigt praktiskt att ledamöterna får begära ordet först innan de börjar tala – annars blir det lätt att alla pratar i munnen på varandra, säger Kerstin Frykberg Andersson, styrelserådgivare hos Bostadsrätterna.

– En god idé är också att, när den nya styrelsen konstituerar sig, gå igenom den mötesordning som ska gälla och att komma överens om att behandla varandra med respekt, tillägger hon.

Ledamöter som inte är vana mötesdeltagare kommer ofta in på helt andra ärenden än det som för stunden behandlas utifrån dagens agenda.

– Då gäller att ordföranden vänligt men bestämt för tillbaka diskussionen till den aktuella frågan, menar Kerstin Frykberg Andersson.

Ordföranden bör undvika att direkt försöka stoppa en diskussion som blossar upp eftersom det kan upplevas som att denne försöker strypa diskussionen. Om meningsutbytet drar ut på tiden och inte tycks leda någonvart kan ordföranden i stället föreslå att det så att säga sätts streck i debatten.

– Då kan du som ordförande föreslå att gå ”laget runt”. Var och en får säga sin mening i tur och ordning. Därefter går man till beslut, förklarar Kerstin Frykberg Andersson.

I de flesta frågor är ledamöterna i styrelserna överens, men naturligtvis inte alltid. Då blir det aktuellt med omröstning för att veta vilket alternativ som ska bli styrelsens beslut. Det är ordförandens uppgift att sammanfatta de olika ståndpunkterna så att alla närvarande förstår alternativen. Därefter sker omröstningen.

– Däremot är inte sluten omröstning möjlig vid styrelsebeslut eftersom reservationer ska noteras i protokollet ifall ett beslut ifrågasätts i ett senare skede, avslutar Kerstin Frykberg Andersson.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Protokoll

    Protokoll måste föras både vid föreningsstämmor och alla styrelsemöten i föreningen. Det är stämmoordförandens ansvar att se till att det förs protokoll vid stämman liksom ordförandens vid styrelsemötet.

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet