Ingen styrelse – kan ge ekonomisk smäll

Ibland är det knepigt att få ihop medlemmar till en styrelse. Men långt ifrån alla vet att följden kan bli att hela fastigheten säljs och blir hyresrätter.

Att ducka för styrelsearbetet och hoppas på att någon annan ställer upp kan lätt leda valberedningen på en fruktlös, dörrknackande vandring genom trapphusen. För styrelsen är viktigare än många tror: enligt lagen måste en bostadsrättsförening ha en styrelse och en ordförande.

– Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. I så fall får huset säljas som en hyresfastighet och därmed riskerar många att bli av med sitt kapital, konstaterar Kerstin Frykberg Andersson.

– Oftast löser det sig då, för banken vill ju ha tillbaka lånen och ställda inför en tung ekonomisk smäll brukar några boende ställa upp och skapa en styrelse, fortsätter hon.

Hennes kollega, styrelserådgivaren Rikard Wahlstrand, inflikar:

– Men en bostadsrätt är ju att äga någonting tillsammans med andra. Det är vad själva boformen går ut på. För många handlar det ju om en stor investering och att vara med i styrelsen är att aktivt påverka den.

För honom är det självklart att den som tar ansvar och lägger tid på att vara ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse också får ett arvode för det.

Det vanliga är en ersättning motsvarande 1 000–1 500 kronor (exklusive sociala avgifter) per lägenhet och år till hela styrelsen. Det är i många föreningar valberedningen som ska lämna förslag på styrelsearvodet till stämman.

Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras

Ett annat sätt att locka till styrelsearbetet är att förenkla det.

– Styrelsearbetet handlar om att ha en plan framåt för huset tekniskt och ekonomiskt. Det är ju ren tur om det finns en tekniker eller jurist i styrelsen. Det är bättre att skaffa en förvaltare som sköter ekonomin och skickar ut avier och en teknisk förvaltare som rapporterar till styrelsen som sedan kan fatta beslut om renovering, tipsar Rikard Wahlstrand.

Valberedningen har den viktiga uppgiften att sondera terrängen efter nya kandidater till styrelsen. Det finns inga som helst lagar som reglerar hur en valberedning ska arbeta men ibland finns ledtrådar i varje förenings stadgar. Rekommendationen är att valberedningen ska bestå av minst två personer.

– Stämman behöver inte alls rösta som valberedningen föreslår. Men valberedningens arbete är otroligt viktigt för föreningen och för att stämman ska flyta på, säger Kerstin Frykberg Andersson.

Så många behövs i styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Det finns inget lagkrav på att föreningen måste ha suppleanter, men det förenklar arbetet om någon ledamot till exempel flyttar och det kan vara ett krav i stadgarna.

Det här gör en suppleant

När en ordinarie ledamot inte kan vara med i styrelsearbetet träder suppleanten in och tjänstgör med rätt att besluta och med det följer även ansvar för beslut. En suppleant kan också vara med vid styrelsemöten men det beslutar styrelsen om.

Av: Petra Olander

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ny styrelse och registrering

    Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

  • Roller i styrelsen

    I stort sett alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar men ordföranden har ändå huvudansvaret inom styrelsen och kan sägas vara föreningens officiella ansikte utåt. Ordförandeposten är också den enda som måste utses.

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet