Galna grannar – eller föreningens favoriter?

De är kanske inte valberedningens förstahandsval, men trots det dyker de allt som oftast upp i styrelsen. Här är sex vanliga typer du säkerligen stött på om du bott i bostadsrätt länge.

Bild olika människotyper i föreningen
Surtanten, miljöaktivisten och rättshaveristen - tre typer du kanske känner igen i din förening. Illustrationer: Rebecca Elfast

Surtanten

Kännetecken: Inte många har sett henne IRL, men alla vet vem hon är. Hon är ständigt närvarande i form av arga lappar i trapphus och tvättstuga. Det är lappar om allt från leriga barnvagnar i trapphuset till ludd i torktumlaren. Möjligheterna att klaga är oändliga och Surtanten försummar inte en enda. Inget i huset undgår hennes hökblick där hon bevakar övriga boende genom nyckelhålet, och trots stigande ålder hör hon genast när spädisen på 2:an piper efter klockan 21:00 – då det ska råda tystnad i huset.

Viktigaste fråga: Sköljmedel ska hällas i fack TVÅ. Och endast i fack två. Har lagt in en motion om ersättningsplikt vid brott mot denna till synes enkla regel.

Patriarken

Kännetecken: Själv är bäste dräng. Eller man. För visst blir det bäst när en riktig karl sköter om de viktigaste frågorna i föreningen. Själv kan Patriarken som tur är det mesta, vilket han gärna talar om för andra. Och ska det delegeras, ja då görs det genom att peka med hela handen. Han har dock filat på detta med uppdatering av hemsidan i 18 månader nu. Varje gång frågan kommer upp tystas den snabbt ner medelst mansplaining om brandväggar och virusprogram. För det blir gärna mycket snack och lite verkstad med de uppgifter som Patriarken tar på sig.

Viktigaste fråga: Att behålla kompetensen (läs: Patriarken själv) på styrande post.

Rättshaveristen

Kännetecken: Finns i så gott som varje bostadsrättsförening. Hen älskar lagar och paragrafer, har ett osvikligt långtidsminne (särskilt vad gäller oförrätter) och missar inte en möjlighet att driva igenom sin sak. Livet handlar ju trots allt om att få rätt. Därför räds hen inte att gå ut i strid för minsta petitess. Vid stämman 1987 fattades beslutet att inte bygga balkonger. Att nu grannföreningen, helt osolidariskt, har ansökt om bygglov för balkonger är en ren skandal och måste överklagas per omgående. Mätningar i Rättshaveristens egen lägenhet visar på en minst 2,7-procentig minskning av ljusinsläppet om grannföreningen går vidare med byggplanerna.

Viktigaste fråga: Jansson på fjärde våningen missade tre städdagar i rad i mitten av 1990-talet. Han har fortfarande inte ersatt föreningen för detta.

Miljöaktivisten

Kännetecken: Hållbarhet är ständigt på agendan för denna miljökämpe som lätt känns igen på sin klädsel från Myrorna och tendensen att alltid hälsa vid hissen med en stor björnkram. Miljöaktivisten hyser en hemlig dröm om kollektivlivet och driver med stor entusiasm projektet att förvandla den slitna gräsmattan till föreningens gemensamma potatisodling (och lobbar även för andra sköna odlingsalternativ i pannrummet). Återfinns ofta vid återvinningsstationen, där övrigas sopsortering kontrolleras – för det ska sopsorteras och det ska sopsorteras rätt. Inga fuskdiskade mjölkpaket i pappersinsamlingen! Men vi behöver ju inte bråka för den sakens skull. Här, låna gärna mina hemstickade arbetshandskar.

Viktigaste fråga: Öppna styrelsemötena med ”We shall overcome” för att komma i rätt stämning.

Stekaren

Kännetecken: Som backslick-frisyren antyder har pappa betalat insatsen. Nu är det upp till Stekaren att förvalta investeringen så att nästa lya blir på en mer attraktiv adress. Högsta prio är garageplats med elstolpe till nya hybridbilen och sänkt avgift i föreningen. För vad får man egentligen för avgiften? Nej, bättre att alla bekostar sina egna renoveringar, det är ju inget jäkla experiment detta och han har sannerligen inte för avsikt att sponsra grannarnas slitage. För att bevaka sina intressen har Stekaren motvilligt blivit invald i styrelsen. Dock har han ofta förhinder när det är mötesdags, men syns ofta med sin trådlösa Sonos Move på gården när han kör tisdags-aw med grabbarna.

Viktigaste fråga: Öka värdet på lägenheten och sänka avgiften.

Preppern

Kännetecken: Preppern har ett självpåtaget tungt ansvar. För vem skulle annars hålla koll på föreningens beredskap inför framtida katastrofscenarion? Ventilationssystemet vid en kemisk terrorattack? Påfyllnaden av konservförrådet som ska försörja hela bostadsrättsföreningen om kriget kommer? En tung uppgift är att hålla ordning på vems tur det är att byta vatten i vattendunkarna och putsa trangiaköket. Preppern motionerar oftast för implementering av lösningar som gör föreningen mer självförsörjande och är givetvis självutnämnd ansvarig för skyddsrummet. Lobbar löpande för att omvandla föreningens lån till kryptovaluta – för bankkollapsen är nära.

Viktigaste fråga: Implementeringen av månatlig workshop i överlevnad vid samhällskollaps. Alla ska veta hur de kokar te på granbarr.

Styrelsens uppdrag och ansvar

Styrelsen är föreningens verkställande organ och fattar beslut som rör föreningen. Vilka som sitter i styrelsen beslutas av medlemmarna på en föreningsstämma, vanligen årsstämman. Styrelsen måste bestå av minst tre ledamöter. Antalet ledamöter avgörs av föreningen själv och ska skrivas in i stadgarna. Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande

Har huvudansvaret för styrelsen, följer föreningens verksamhet och ser till att övriga ledamöter kan sköta sina uppdrag. Ordförande ska se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet. Ansvarar bland annat för att kalla till styrelsemöten, leda möten och kalla suppleanter om ledamöter har förhinder. Den som ytterst ska se till att alla styrelsebeslut blir verkställda.

Sekreterare

För protokoll och förbereder styrelsens möten och årsstämman. Undertecknar officiella skrivelser tillsammans med ordföranden och har ofta även ansvar för att hålla ordning på protokoll, skrivelser och olika handlingar som hör till föreningen.

Kassör

Har ansvar för styrelsens ekonomi, till exempel utbetalningar, bokföring och skatter. Har ett juridiskt ansvar, precis som ordföranden.

Ledamot

Röstberättigad medlem av styrelsen som kan ha olika uppgifter beroende på vad som behövs i föreningen, till exempel fastighetsansvarig eller kommunikationsansvarig.

Suppleant

Reservledamöter som brukar kallas till möten, men som endast har rösträtt om de ersätter en ordinarie ledamot.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Roller i styrelsen

    I stort sett alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar men ordföranden har ändå huvudansvaret inom styrelsen och kan sägas vara föreningens officiella ansikte utåt. Ordförandeposten är också den enda som måste utses.

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet