Hjälp! Ingen vill vara ordförande

I små bostadsrättsföreningar är det ibland svårt att få ihop en styrelse. Ännu svårare kan det vara att få någon att ta på sig rollen som ordförande. Men en ordförande måste föreningen ha enligt lagen, så utan ordförande ingen förening.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar måste det minsta antalet ledamöter i styrelsen vara tre. Men det är i föreningens stadgar det står att läsa hur många ledamöter och eventuella suppleanter som ska väljas av stämman i den enskilda bostadsrättsföreningen. Där står hur många ledamöter som behövs för att styrelsen ska vara beslutsför, det vill säga vad som gäller för att styrelsens beslut ska vara giltiga. Det finns däremot inget lagkrav på att suppleanter måste utses.

Ifall det inte går att fylla ledamotsplatserna strider det mot stadgarna, och föreningen är då skyldig att ansöka hos tingsrätten om att föreningen försätts i likvidation. Det är dock sällsynt och Bostadsrätterna känner inte till något sådant fall. Det brukar lösa sig på stämman när medlemmarna blir varse att det är nödvändigt att ha en fulltalig styrelse.

Föreningen kan också överväga att ändra stadgarna så att antalet ledamöter som krävs blir färre. Då kan det bli lättare att fylla platserna. Antalet ledamöter måste dock fortfarande vara minst tre.

I lagen om ekonomiska föreningar står också att det måste finnas en ordförande. Alla andra poster i styrelsen, till exempel sekreterare och kassör, är det frivilligt att tillsätta. Om ingen vill ta på sig ordförandeskapet gäller samma som i det fall det inte går att få ihop en styrelse: föreningen är då skyldig att ansöka hos tingsrätten om att föreningen försätts i likvidation. Det betyder i korthet att bostadsrättsföreningen upphör och bostadsrätterna omvandlas till hyreslägenheter.

Kan föreningen då anlita en extern ordförande eller ledamot till styrelsen? Det beror på vad som står i föreningens stadgar. I vissa stadgar finns möjligheten genom att stadgarna tillåter att person som inte är bosatt i föreningens hus kan väljas. Om det inte finns i stadgarna behöver föreningen först ändra stadgarna enligt reglerna för hur man ändrar stadgar.

Tips att få fler att vilja arbeta i styrelsen:

 1. Köp in tjänster för ekonomisk och teknisk förvaltning.
 2. Ha ett generöst styrelsearvode som kan locka fler att vilja delta i styrelsearbetet.
 3. Ta fram lathundar för styrelsearbetet så att det blir enklare att sätta sig in i arbetet som ny i styrelsen.
 4. Peppa valberedningen att vara aktiv. De bör kontakta de som bott i huset länge för att få tips på lämpliga personer. Även nya medlemmar är förstås bra att kontakta.
 5. Betona vikten av gemensamt ansvar i nyhetsbrev till medlemmarna.
 6. Informera om fördelarna med att påverka föreningens arbete.
 7. Om situationen blir akut: förklara allvaret i den akuta situationen.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Arvode

  Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats med ett arbete som är både tidskrävande och ansvarsfullt. Därför väljer många föreningar att ersätta styrelseledamöterna med ett arvode för att i någon mån visa sin uppskattning. Det är stämman som beslutar ifall arvode ska betalas ut och hur stort det ska vara.

 • Roller i styrelsen

  I stort sett alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar men ordföranden har ändå huvudansvaret inom styrelsen och kan sägas vara föreningens officiella ansikte utåt. Ordförandeposten är också den enda som måste utses.

 • Styrelsens arbete

  För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet