”Alla arbetar verkligen för föreningens bästa”

En aktiv valberedning, en synlig styrelse och trevliga gemensamma aktiviteter har skapat en anda av gemenskap i bostadsrättsföreningen Margretero. Att medlemmarna är engagerade märks bland annat på det relativt höga antalet motioner till årsstämmorna.

Bild Stämningen är god i Brf Margretero. En av anledningarna tror Jenna Xiu, som är styrelseordförande, är att styrelsen försöker höras och synas så mycket som möjligt - ett sätt att sprida entusiasm till de boende. Foto: Magnus Glans
Stämningen är god i Brf Margretero. En av anledningarna tror Jenna Xiu, som är styrelseordförande, är att styrelsen försöker höras och synas så mycket som möjligt - ett sätt att sprida entusiasm till de boende. Foto: Magnus Glans

Invid Bällstaån på gränsen mellan Bromma i Stockholm och Sundbyberg ligger bostadsrättsföreningen Margretero. De ljusa huskropparna i lägenhetshusen varierar i höjd mellan fyra och åtta våningar och mot ån ligger tolv stadsradhus i tre plan. Trätrappor leder ner till vattnet och till Bällstavikens motorbåtsklubb. Sundbybergs centrum ligger bara ett stenkast bort, men här vid ån råder lugn.

Föreningen är ung, bara åtta år, men har lyckats skapa en anda av gemenskap och engagemang. Det har under åren exempelvis inte varit svårt att rekrytera ledamöter till styrelsen.

– Vissa år har det varit många som har anmält intresse. Vi har arbetat fram en urvalsprocess där vi intervjuar kandidaterna, berättar Kerstin Ahlbom, som tillsammans med Bo Larenius utgör valberedning.

– Fokus för oss är att hitta personer som kan bidra till föreningens bästa och vi försöker få till en bra blandning mellan äldre och yngre och personer med skiftande arbeten och erfarenheter, säger Bo Larenius.

Kerstin Ahlbom och Bo Larenius utgör även föreningens trädgårdsgrupp, vilket innebär att de ansvarar för föreningens städdag samt för inköp av blommor, träolja till trapporna och liknande.

– Städdagar är ett bra tillfälle att vara delaktig i föreningens skötsel och att träffa grannar. När vi visar att vi tillsammans ställer upp smittar det av sig på de nyinflyttade, säger Bo Larenius.

Föreningens ordförande heter Jenna Xiu. Hon är tacksam för det arbete valberedningen gör.

– Tack vare Kerstins och Bosses arbete har vi väldigt god stämning i styrelsen. Alla arbetar verkligen för föreningens bästa och vi har roligt. Dessutom försöker vi synas och höras så mycket som möjligt – det är ett sätt att sprida entusiasm till de boende, säger hon.

– I början hade styrelsen mycket fokus på entreprenadfrågor och diskussioner med byggherren, men på senare år har vi fått utrymme, både ekonomiskt och tidsmässigt, att göra mer roliga saker för medlemmarna. Det känns som att andan i föreningen har satt sig, säger Björn Björklund, som är en av åtta i styrelsen.

På senare år har vi fått utrymme, både ekonomiskt och tidsmässigt, att göra mer roliga saker för medlemmarna. Det känns som att andan i föreningen har satt sig.

Att många är engagerade i föreningen märker styrelsen på det relativt höga antalet motioner som kommer in till stämmorna. För att göra årsmötet till en trevlig aktivitet där medlemmarna kan ses och påverka har föreningen haft som tradition att bjuda på mat i samband med mötet.

Det har de av naturliga skäl avstått från under coronapandemin, då medlemmar i stället deltagit i stämman digitalt.

– Förvånansvärt många har deltagit i den digitala årsstämman under de två år vi har hållit den, berättar Jenna Xiu.

Vid stämman presenteras föreningen och styrelsen för de nyinflyttade, vilket brukar vara uppskattat. Många har då redan fångats upp och hälsats välkomna av Bo Larenius.

– Jag bor i markplan och när jag ser nyinflyttade gå förbi brukar jag passa på att presentera mig och säga att de gärna får komma till mig med frågor, säger Bo Larenius, som förutom valberedningsuppdraget och arbetet med trädgårdsgruppen även håller i verktygspoolen.

Som i alla föreningar uppstår det ibland gnissel även i Margretero. Hög musik, fimpar på marken och felparkerade barnvagnar kan ge upphov till klagomål.

– Vi uppmuntrar alltid de boende att prata med varandra om det uppstår problem och det löser sig nästan alltid. Det är väldigt sällan som styrelsen behöver gå in. Jag tycker att det allra mesta här kännetecknas av respekt och ömsesidig förståelse, säger Jenna Xiu.

BRF MARGRETERO

  • Föreningen består av 134 lägenheter av vilka tolv är stadsradhus.
  • Lägenheterna omfattar allt från ettor till femrummare.
  • Föreningen har tre hyresgäster, bland andra en förskola.
  • Fastigheterna stod färdigbyggda 2013.

Läs också om vad organisationskonsulterna säger om betydelsen av en god stämning i föreningen. Och de olika alternativ som finns för din förening att hålla stämma.

Av: Karin Strand

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet