Tänk på det här som ny i styrelsen

Om du är ny i bostadsrättsföreningens styrelse kanske du undrar vad du behöver tänka på som ny? Här ger Bostadsrätternas styrelserådgivare Daniel Näsström några råd och tips.

Se till att få en ordentlig introduktion i arbetet, till exempel genom ett separat möte med styrelseordföranden eller någon annan ledamot, råder Daniel Näsström, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Ni kan också avsätta tid på första mötet efter stämman där ”gamla” styrelseledamöter går igenom hur just din förening arbetar. Att dela upp arbetsuppgifterna mellan sig underlättar ofta styrelsearbetet, men tänk på att ledamöterna oavsett uppgifter i princip har lika stort ansvar. I ordförandens uppgifter ingår dock att kalla till och leda styrelsemötena samt öppna föreningsstämman.

– Sedan kan det vara lämpligt att ta en rundtur i husets utrymmen med någon annan i styrelsen och se var allt finns, även det som är ”bakom kulisserna”, sådant som en vanlig medlem inte får se. Det är ett bra sätt att lära känna fastigheten, säger Daniel Näsström.

En viktig sak att tänka på är tystnadsplikten, att styrelsens ledamöter och suppleanter inte får berätta för andra vad som diskuteras inom styrelsen.

– Ledamöter får ibland veta sådant som kan skada föreningen och enskilda medlemmar om det sprids. Alltså gäller att alla i styrelsen ska vara försiktiga med information som de känner till.  Detsamma gäller för revisorerna, framhåller Daniel Näsström.

Det är förstås mycket att sätta sig in i som ny i styrelsen. På bostadsratterna.se finns mycket information och artiklar i olika ämnen att ta del av.

– Ett bra tips är förstås att utnyttja medlemskapet i Bostadsrätterna ordentligt. I vår styrelserådgivning kan vi svara på de flesta frågorna inom teknik, ekonomi, juridik och allt som är kopplat till bostadsrätt, menar Daniel Näsström.

Och så till sist: Gå en utbildning! På vår webbplats finner du kurser i många olika ämnen som berör bostadsrättsföreningar. Även i höst har vi valt att hålla de flesta utbildningar digitalt, med några få undantag. Läs mer om utbudet under Bostadsrättsskolan. All rådgivning och utbildning ingår i medlemsavgiften.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ny styrelse och registrering

    Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet