Regeringen vill återinföra den tillfälliga stämmolagen

Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen begärde nyligen i en skrivelse till regeringen att den tillfälliga stämmolagen som tidigare underlättade för föreningar att hålla sina stämmor skulle förlängas. Nu hörsammas detta och lagen föreslås återinföras.

Den tillfälliga stämmolagen som infördes våren 2020 för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på smittskyddssäkert sätt upphörde vid årsskiftet.

Anledningen till att vi begärde en förlängning av den tillfälliga lagen är att spridningen av covid-19 nu ökar oroväckande och det återigen är svårt för föreningar att hålla sina stämmor.

Regeringen har tagit till sig budskapet och nu skickat ut ett lagförslag på remiss, bland annat till oss, som innebär att stämmor kommer att kunna hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller enbart genom poströstning.

Stämmolagen föreslås återinföras den 1 mars 2022 och ska gälla till den 31 december 2022. Bostadsrätterna har i sitt remissvar föreslagit ett ännu tidigare återinförande.

Propositionen lämnades till riksdagen den 3 februari och beslut ska fattas i riksdagens kammare den 23 februari.

Rev. 2022-02-08

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet