Vid årsskiftet upphörde den tillfälliga stämmolagen

Den tillfälliga stämmolag som gjort att bolag och föreningar har kunnat hålla sina stämmor på ett smittskyddssäkert sätt upphörde den 31 december i år. Nu ska alltså stämmor hållas enligt de ordinarie reglerna.

Bestämmelserna i den tillfälliga stämmolagen har bland annat inneburit att bostadsrättsföreningar har kunnat hålla sina stämmor genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Alternativt har stämman kunnat genomföras enbart genom poströstning alltså helt utan fysisk närvaro liksom helt digitalt utan fysisk närvaro.

Vid årsskiftet 2022/2023 upphörde alltså den tillfälliga stämmolagen vilket innebär att föreningsstämmor nu ska genomföras enligt ordinarie regler. För en bostadsrättsförening innebär det att poströstning eller en helt digital stämma inte längre är möjlig och att reglerna om ombud blir som tidigare. Huvudregeln är att endast make, sambo eller annan medlem kan vara ombud och att inget ombud får företräda mer än en medlem, om inte stadgarna säger något annat.

Även innan pandemins utbrott kunde bostadsrättsföreningar hålla sina stämmor digitalt vilket alltså kommer att vara möjligt också framöver. Dock måste då föreningen alltid erbjuda en plats dit de medlemmar som vill kan komma och delta.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet