Anledningarna till varför du ska engagera dig

I brist på kunskap kring vad uppdraget innebär ryggar många tillbaka när frågan om att sitta i styrelsen dyker upp. Men det är inget som ska ses som ett nödvändigt ont – utan som en chans att skapa förändring.

Visst är det jobbigt när hissen krånglar eller när sophanteringen i föreningen inte fungerar? Men att bli en del av lösningen och engagera sig i styrelsen kan för många tyckas vara ännu jobbigare. Att bli styrelseledamot kräver dock inga formella förkunskaper och inkluderar också fördelar som att det är lärorikt och givande. Uppdraget ska ses som ett samarbete där alla hjälps åt för föreningens bästa.

Så vad förväntas av dig som ledamot? Uppdraget kräver engagemang, men det mesta görs i grupp under sammanträden. En del uppgifter, som att samla in offerter inför omförhandling av ett avtal, kan tilldelas dig som styrelsemedlem. Tanken är dock att du sedan tar det vidare vid ett av styrelsens möten.

Många som suttit i en styrelse tycker oftast att det är ett roligt och allmänbildande uppdrag. Genom att vara en del av styrelsen får du inte bara en viktig roll i att vara med och förändra och förbättra utan också möjligheten att lära dig mer om exempelvis ekonomi, juridik och den demokratiska processen.

Håkan Wallén är ordförande i Brf Flygterrassen i Täby norr om Stockholm och har varit ledamot i styrelsen sedan 2013. Han berättar att en stor fördel med styrelsearbetet är att det är lärorikt.

– Med all säkerhet får man kunskap inom nya områden och man kan dela med sig av sina egna erfarenheter, säger han.

Att gå med i styrelsen är också det absolut bästa sättet att kunna påverka ditt och dina grannars boende. Din tid och energi behövs – men framför allt är det tänkt att vara ett lagarbete där styrelsemedlemmarna hjälps åt för att nå målen.

– Det krävs lite mer tid när exempelvis årsredovisningen ska tas fram eller vid ett byggprojekt. Men sedan finns det perioder då det är lite lugnare. Om du är intresserad av att påverka din boendemiljö och ekonomi, på både kort och lång sikt, då ska du gå med i styrelsen.

Av: Philip Stockenhed

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet