Rökning

Rökning såväl inomhus som utomhus i en bostadsrättsfastighet är i första hand en ordningsfråga. Styrelsen kan besluta att införa ordningsregler. Men sådana regler får inte vara helt godtyckliga utan ska ha ett verkligt föreningsintresse. Det är också viktigt att ordningsreglerna har ett allmänt och brett stöd bland föreningens medlemmar. Ordningsreglerna bör därför, tycker vi, beslutas av en föreningsstämma.

Föreningen bör i ordningsreglerna kunna införa ett rökförbud i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Det får anses motsvara vad folk i allmänhet anser är rimligt.

Rökning utomhus är däremot svårare att reglera. De flesta klagomålen handlar om rökning på balkong. Många upplever det störande att få in rök genom fönster. Det har diskuterats om föreningen i stadgarna kan ta in ett förbud mot rökning på balkonger.

Det är Bolagsverket som har till uppgift att granska stadgar för bostadsrättsföreningar. Granskningen avser endast en laglighetsprövning. Något "tyckande" eller annan lämplighetsprövning utövas inte av Bolagsverket.

Eftersom tobakslagen endast reglerar utrymmen dit allmänhet har tillträde, det vill säga offentliga platser, berörs inte rökning inom bostaden överhuvudtaget.

Det är således en ganska svår fråga. Någon prövning av stadgeskrivelse avseende rökförbud på balkong finns ännu inte.

Ladda ned PDF.

Mer som detta