Grillning

Oset från grillning kan vara mycket besvärande och sprider sig lätt bland kringboende. Grillning i en bostadsrättsfastighet är därför i första hand en ordningsfråga men kan också vara en säkerhetsfråga på grund av gnistbildning vid torr och blåsig väderlek.

Styrelsen har rätt att besluta att införa ordningsregler med förbud mot grillning såväl på föreningens allmänna ytor, till exempel innergården, som på balkongerna. Grillningsförbudet får inte vara godtyckligt utan ska ha ett verkligt föreningsintresse. Det är viktigt att ha ett allmänt och brett stöd bland föreningens medlemmar så att reglerna kommer att efterlevas. Ordningsreglerna bör därför beslutas av en föreningsstämma och så ska självfallet alla medlemmar informeras om reglernas innehåll.

Ladda ned PDF.

Mer som detta