Så funkar ekonomin

Efter genomgången kurs ska du ha lärt dig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar. Kursen ska även ha gett en bra bild av vad som är viktigt i föreningens årsredovisning.

Beskrivning

Under kursen fördjupar vi oss i årsredovisningen för att förstå den bättre. Det gör vi genom att jämföra din förenings årsredovisning med kursexempel.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan likvidmässigt resultat och årets resultat i föreningens bokslut. Vilka siffror är faktiska pengar och vilka är endast bokföringsmässiga? Balans i likviditeten? Ska föreningen spara till underhåll eller amortera på lånen, räcker pengarna eller krävs det en avgiftshöjning?

En styrelse får ta tag i viktiga frågor gällande ekonomin. Vi tittar på hur och vad föreningen finansierar.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Ur innehållet

• Viktiga nyckeltal
• Vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden?
• Avgifter, lån och amortering
• Vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Interaktiv utbildning

Ta del av den interaktiva utbildningen som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den interaktiva utbildningen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Avgifter till föreningen

  Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

 • Budget

  När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

 • Individuell mätning och debitering - IMD

  Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att el, värme, vatten eller gas mäts för varje enskild lägenhet och debiteras separat. Det finns ett krav att installera IMD av värme för flerbostadshus med sämst energiprestanda och IMD av varmvatten när nya flerbostadshus byggs.

 • Moms

  En bostadsrättsförening är som regel inte momsregistrerad. Men det finns situationer då föreningen behöver momsregistrera sig, exempelvis om det finns lokaler eller p-platser som hyrs ut till andra än medlemmar.

 • Årsredovisning

  Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut och hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet