Planera budgeten i tuffa tider

Den här kursen ska ge dig en uppfattning om hur ni i styrelsen i dessa ekonomiskt tuffa tider gör en resultatbudget och en enkel likviditetsbedömning. Allt mynnar ut i ifall föreningens årsavgifter täcker föreningens kostnader – eller måste höjas.

Beskrivning

Hur ska du tänka med alla kostnader som ökar i föreningen på grund av inflation, elpriser som går upp och ned samt stigande räntekostnader? Under kursen fördjupar vi oss i hur du gör en årsbudget för nästkommande år för att sätta rätt årsavgifter.

En grund för budgetarbetet är underhållsplanen, både på kort och lång sikt. Annat som påverkar är om lånen i föreningen ska läggas om, om det finns utrymme att amortera mer eller om ni behöver låna mer till något projekt. Tanken är också att utgå från årets sista kvartal liksom föregående års intäkter och kostnader.

Att se över olika avtal som föreningen har tecknat är också något som ingår i budgetarbetet. Lokalhyresavtal kanske ska omförhandlas? Och leverantörsavtal och försäkringar kan möjligen bli billigare. Och hur påverkar avskrivningarna budgeten?

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Budgetförslag
• Intäkter och driftskostnader
• Underhåll
• Budgetmöte

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Avgifter till föreningen

    Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

  • Budget

    När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet