Vi är remissinstans

Som intresseorganisation får vi varje år ett stort antal förslag på remiss från regering och myndigheter. Vi välkomnar synpunkter kring de olika förslagen från våra medlemsföreningar.

Du kan se pågående och besvarade remisser under Opinion. Har du synpunkter på de remisser som ännu inte är besvarade? E-posta gärna dessa till info@bostadsratterna.se.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet