Störningar och sena betalare

Efter kursen ska du kunna klargöra för medlemmarna vad som gäller vid sena betalningar och vid störningar. Här ges också verktyg för hur styrelse ska agera för att kunna driva ett ärende till uppsägning.

Beskrivning

Att en medlem inte betalar sin årsavgift till föreningen eller gör det för sent är allvarligt.
Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift för att gå runt ekonomiskt. Vi går igenom vilka regler i stadgar och lag som styr hanteringen av en medlem som inte betalar. En sen betalning kan leda till uppsägning av nyttjanderätten och i förlängningen till tvångsförsäljning.

En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med en medlem som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de ska hanteras. Kursen tar upp hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• När måste avgiften senast vara betald?
• Vad menas med förverkandefrist och återvinningsfrist?
• Vad innebär föreningens legala panträtt?
• Störningar som försämrar bostadsmiljön
• Vem ska säga till den som stör?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

  • Uppsägning vid störning

    Processen att säga upp en medlem från sin bostadsrätt är svår och kräver i många fall flera vittnen i domstol för att vara framgångsrik. Rådet är därför att alltid anlita en jurist om det blir aktuellt.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet