Praktiska blanketter för föreningen

Är din bostadsrättsförening medlem hos oss kan du få tillgång till våra blanketter för avtal, ansökningar och annat som behövs i en förening.

Du behöver vara inloggad för att kunna spara ned blanketten. Högerklicka bara på den och välj "Spara som". Saknar du inloggning kan du få det här. OBS: En del av blanketterna kan enbart styrelsen få tillgång till via sin styrelseinloggning.

Andrahandsansökan

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Bilplats, nyttjanderättsavtal

Den här blanketten avser bilplats utomhus, dvs p-platsruta. Gäller inte garageplats.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Fullmakt

Fullmakt för stämma. Se vidare i din förenings stadgar vad som gäller fullmakt
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Lokalhyresavtal (enkelt)

Lokalavtal för mindre lokaler
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Lägenhetskort till lägenhetsförteckningen

Lägenhetsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra lägenhetsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Medlemsförteckning

Medlemsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra medlemsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Medlemskap (ansökan)

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet skall alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåva, arv.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Ombyggnad av lägenhet (ansökan)

För vissa ombyggnationer i medlems lägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Reglering av vattenskada

Överenskommelse om vem som ska betala vad enligt stadgar i bostadsrättslägenhet som drabbats av vattenskada.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (bostadsrätt)

Blanketten "Otillåten andrahandsupplåtelse, bostadsrätt" skickas till den medlem som inte ansökt och fått godkänt om att få upplåta i andra hand. När styrelsen upptäcker en otillåten andrahandsupplåtelse har den två månader på sig att skicka blanketten. Skickas rekommenderat.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (hyresrätt)

Blanketten "Otillåten andrahandsupplåtelse, hyresrätt" skickas till den hyresgäst som inte ansökt och fått godkänt om att få upplåta i andra hand. När styrelsen upptäcker en otillåten andrahandsupplåtelse har den två månader på sig att skicka blanketten. Skickas rekommenderat.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Upplåtelseavtal för bostadsrätt

Upplåtelseavtalet använder styrelsen vid nyupplåtelse av lägenhet.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Uppsägning av lokal för avflyttning

Föreningen som säger upp lokal för avflyttning använder denna blankett
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Uppsägning av lokal för villkorsändring

Förening som vill ändra villkoren i lokalhyresavtalet använder denna blankett
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Varningsskrivelse störande bostadsrättshavare

Skickas rekommenderat till bostadsrättshavare som stör granne/grannar. Se vidare på vårt faktablad "Störningar" under "Allt om bostadsrätt" på vår webbplats.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Varningsskrivelse störande hyresgäst

Skickas rekommenderat till hyresgäst som stör granne/grannar
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem