Praktiska blanketter för föreningen

Är din bostadsrättsförening medlem hos oss kan du få tillgång till våra blanketter för avtal, ansökningar och annat som behövs i en förening.

Du behöver vara inloggad för att kunna spara ned blanketten. Högerklicka bara på den och välj "Spara som". Saknar du inloggning kan då få det här. OBS: En del av blanketterna kan enbart styrelsen få tillgång till via sin styrelseinloggning.

Logga inEndast för boende eller styrelse i medlemsförening

Andrahandsansökan

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Bilplats, nyttjanderättsavtal

Den här blanketten avser bilplats utomhus, dvs p-platsruta. Gäller inte garageplats.
Logga inEndast för boende eller styrelse i medlemsförening

Fullmakt

Fullmakt för stämma. Se vidare i din förenings stadgar vad som gäller fullmakt
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Lokalhyresavtal (enkelt)

Lokalavtal för mindre lokaler
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Lägenhetskort till lägenhetsförteckningen

Lägenhetsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra lägenhetsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Medlemsförteckning

Medlemsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra medlemsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.
Logga inEndast för boende eller styrelse i medlemsförening

Medlemskap (ansökan)

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet skall alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåva, arv.
Logga inEndast för boende eller styrelse i medlemsförening

Ombyggnad av lägenhet (ansökan)

För vissa ombyggnationer i medlems lägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Reglering av vattenskada

Överenskommelse om vem som ska betala vad enligt stadgar i bostadsrättslägenhet som drabbats av vattenskada.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (bostadsrätt)

Blanketten "Otillåten andrahandsupplåtelse, bostadsrätt" skickas till den medlem som inte ansökt och fått godkänt om att få upplåta i andra hand. När styrelsen upptäcker en otillåten andrahandsupplåtelse har den två månader på sig att skicka blanketten. Skickas rekommenderat.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (hyresrätt)

Blanketten "Otillåten andrahandsupplåtelse, hyresrätt" skickas till den hyresgäst som inte ansökt och fått godkänt om att få upplåta i andra hand. När styrelsen upptäcker en otillåten andrahandsupplåtelse har den två månader på sig att skicka blanketten. Skickas rekommenderat.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Upplåtelseavtal för bostadsrätt

Upplåtelseavtalet använder styrelsen vid nyupplåtelse av lägenhet.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Uppsägning av lokal för avflyttning

Föreningen som säger upp lokal för avflyttning använder denna blankett
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Uppsägning av lokal för villkorsändring

Förening som vill ändra villkoren i lokalhyresavtalet använder denna blankett
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Varningsskrivelse störande bostadsrättshavare

Skickas rekommenderat till bostadsrättshavare som stör granne/grannar. Se vidare på vårt faktablad "Störningar" under "Allt om bostadsrätt" på vår webb-plats.
Logga inEndast för styrelse i medlemsförening

Varningsskrivelse störande hyresgäst

Skickas rekommenderat till hyresgäst som stör granne/grannar
Logga inEndast för boende eller styrelse i medlemsförening

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.