Praktiska blanketter för föreningen

Är din bostadsrättsförening medlem hos oss kan du få tillgång till våra blanketter för avtal, ansökningar och annat som behövs i en förening.

Några blanketter är "öppna", exempelvis ansökan om andrahandsuthyrning, så att till exempel bostadsrättshavare kan ladda ner dem. Övriga blanketter behöver du vara inloggad som styrelseledamot eller suppleant för att kunna spara ned. 

Samtliga blanketter har fått en översyn och är uppdaterade per den 5 juni 2020, men enstaka blanketter uppdateras löpande efter till exempel ändrad lagstiftning.

Andrahandsuthyrning bostadsrätt

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen vid andrahandsuthyrning.

Andrahandsansökan bostadsrätt

Andrahandsuthyrning hyresrätt

Med denna blankett ansöker du som är hyresgäst, det vill säga hyr en lägenhet av bostadsrättsföreningen, om att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen i bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning.

Andrahandsansökan hyresrätt

Bilplats, nyttjanderättsavtal

Den här blanketten används för bilplats utomhus, det vill säga p-platsruta. Den gäller alltså inte garageplats.

Bilplats, nyttjanderättsavtal

Fullmakt

Fullmakt för stämma. Se vidare i din bostadsrättsförenings stadgar vad som gäller för fullmakter.

Fullmakt

GDPR - Information till befintliga medlemmar

Denna blankett kan användas för att informera befintliga medlemmar i bostadsrättsföreningen om de personuppgifter som föreningen behöver föra enligt lag, det vill säga i medlemsförteckningen och i lägenhetsförteckningen. Texten kan också kopieras och publiceras på den egna webbplatsen.

GDPR - Information till befintliga medlemmar om personuppgiftsbehandling

GDPR - Information till nya medlemmar

Denna blankett kan användas för att informera nya medlemmar som beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen om de personuppgifter som föreningen behöver föra enligt lag, det vill säga i medlemsförteckningen och i lägenhetsförteckningen.

GDPR - Information till nya medlemmar om personuppgiftsbehandling

GDPR - Samtycke om behandling av personuppgifter

Den här mallen kan föreningen använda för att inhämta samtycken från sina medlemmar att behandla personuppgifter utöver de som föreningen måste föra enligt lag. Det kan till exempel vara e-postadresser och telefonnummer.

GDPR - Samtycke om behandling av personuppgifter

Hyreskontrakt för garage/garageplats

Denna avtalsmall kan användas för fristående garage och för garageplats i gemensamt garage.

Hyreskontrakt för garage/garageplats

Lägenhetskort till lägenhetsförteckningen

Lägenhetsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra lägenhetsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.

Lägenhetskort till lägenhetsförteckningen

Medlemsförteckning

Medlemsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra medlemsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.

Medlemsförteckning

Medlemskap (ansökan)

Ansökningshandling som skickas till styrelsen. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet ska alltid en medlemskapsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Det gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåva och arv. Blanketten är uppdaterad per 2023-01-01 då nya lagändringar började gälla.

Medlemskapsansökan

Nyttjanderättsavtal

Om mark ska tillföras en viss lägenhet till exempel en uteplats, krävs stämmobeslut. När föreningen samtyckt kan styrelsen använda sig av denna mall för nyttjanderättsavtal (arrende).

Nyttjanderättsavtal

Ombyggnad av lägenhet (ansökan)

För vissa ombyggnationer i en medlems lägenhet krävs godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen. Blanketten är reviderad 2023-01-01 efter att nya lagändringar började gälla.

Ansökan om tillstånd ombyggnad bostadsrätt

Reglering av vattenskada

Överenskommelse om vem som ska betala vad, enligt stadgarna, då en bostadsrättslägenhet har drabbats av en vattenskada.

Reglering av vattenskada

Rättelseanmaning avseende olovliga ombyggnader

Denna rättelseanmaning ska användas vid olovliga ombyggnader och andra åtgärder i en bostadsrättslägenhet. Den ska skickas med rekommenderat brev till samtliga delägare av bostadsrätten.

Rättelseanmaning avseende olovliga ombyggnader

Rättelseanmaning avseende vanvård bostadsrätt

Rättelseanmaningen, alltså varningsskrivelsen, ska styrelsen skicka rekommenderat till den bostadsrättshavare som vanvårdar sin lägenhet.

Rättelseanmaning avseende vanvård bostadsrätt

Rättelseanmaning avseende vanvård hyresrätt

Rättelseanmaningen ska skickas rekommenderat till den hyresgäst som vanvårdar sin lägenhet.

Rättelseanmaning Avseende Vanvård Hyresrätt Rev230418

Rättelseanmaning gällande vägrat tillträde – bostadsrätt

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller underhåll enligt bostadsrättslagen. Den här blanketten kan användas för att uppmana medlemmen att ge föreningen tillträde till lägenheten.

Rättelseanmaning gällande vägrat tillträde bostadsrätt

Rättelseanmaning gällande vägrat tillträde – hyresrätt

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller underhåll enligt hyreslagen. Den här blanketten kan användas för att uppmana hyresgästen att ge föreningen tillträde till lägenheten.

Rättelseanmaning gällande vägrat tillträde hyresrätt

Rättelseanmaning störande bostadsrättshavare

Denna rättelseanmaning, alltså varningsskrivelse, ska styrelsen skicka rekommenderat till den bostadsrättshavare som stör en annan granne eller grannarna.

Rättelseanmaning avseende störande bostadsrättshavare

Rättelseanmaning störande hyresgäst

Rättelseanmaningen, alltså varningsskrivelsen, ska styrelsen skicka rekommenderat till den hyresgäst som stör en granne eller grannarna.

Rättelseanmaning avseende störande bostadshyresgäst

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (bostadsrätt)

Blanketten skickas som rekommenderat brev till den medlem som inte ansökt och fått godkänt om att få hyra ut i andra hand.

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning

Störningschema

Styrelsen måste se till att störningar dokumenteras noga. Genom störningsschemat dokumenteras störningen med datum, klockslag, typ av störning och vem som störts.

Störningsschema

Upplåtelseavtal för bostadsrätt

Upplåtelseavtalet använder styrelsen vid nyupplåtelse av lägenhet. Blanketten är reviderad per 2023-01-01 då nya lagändringar började gälla.

Upplåtelseavtal Bostadsrätt

Uppsägning av bilplats (ej garageplats)

En bilplatshavare av en bilplats utomhus har inte något besittningsskydd. Om föreningen behöver säga upp bilplatsavtalet kan det ändå vara på sin plats att ange orsaken till uppsägningen. Då kan denna blankett användas.

Uppsägning avseende avflyttning bilplats

Uppsägning för avflyttning från lokal eller garageplats

En förening som behöver säga upp en lokalhyresgäst för avflyttning använder denna blankett. Den gäller även för garageplatsavtal som behöver sägas upp.

Uppsägning avseende avflyttning lokal garageplats

Uppsägning för villkorsändring av lokal- eller garageplatsavtal

En förening som vill ändra villkoren i lokalhyresavtalet eller garageplatsavtalet använder denna blankett.

Uppsägning av lokalhyresgäst för villkorsändring

Uppsägningsblankett obetald årsavgift

Det händer att medlemmarna inte betalar sin årsavgift eller betalar den för sent. Bostadsrättslagen ställer höga krav på formalia i samband med uppsägningsförfarandet vid obetald årsavgift. Använd då denna blankett.

Uppsägningsblankett obetald årsavgift

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i dagligt tal också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången ska upplåtelseavtal användas istället.

Överlåtelseavtal bostadsrätt

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet