Kan vi lägga förslag till nya stadgar på vår webbplats?

Stadgar

Fråga

Vår förening vill anta nya stadgar på nästa stämma. Det står ingenting i nuvarande stadgar om hur de nya stadgarna måste förmedlas till medlemmarna. Är det möjligt att gå ut med en kallelse via brev och hänvisa till förslag till nya stadgar som finns att läsa på vår webbplats? Det skulle spara mycket pappersutskrifter. Enligt nuvarande stadgar räcker det inte att själva kallelsen finns enbart på en webbplats.

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att läsa svaren

Frågor och svar inom stadgar

 • Stadgeändring – kan vi slippa ha två stämmor?

  För att en stadgeändring ska kunna genomföras krävs ju att alla röstberättigade är ense på en stämma, alternativt att kalla till två stämmor. Menas alla röstberättigade i föreningen eller bara de som närvarar på stämman? Kan vi på något sätt undvika att behöva hålla två stämmor ifall någon enstaka röstberättigad saknas vid första stämman?

  Stadgar 2023-05-01
 • Kan vi byta till era mönsterstadgar?

  Vi behöver uppdatera våra stadgar. Kan vi byta ut våra gamla stadgar och använda Bostadsrätternas mönsterstadgar med bara individuella anpassningar? Vi tänkte ha en extrastämma för detta tre veckor innan ordinarie stämma. Är det okej?

  Stadgar 2020-04-01
 • Kan sambo till medlem sitta i styrelsen?

  Till nästa årsstämma behöver vi nya ledamöter till styrelsen. Kan en person som är sammanboende eller gift med en medlem i föreningen, men som inte själv är medlem, väljas in i styrelsen?

  Stadgar 2019-02-01
 • Måste stadgarna undertecknas?

  I vår förening har vi på en extra stämma i april och en ordinarie årsstämma i juni fattat beslut om att uppdatera våra stadgar efter Bostadsrätternas mönsterstadgar. De ska nu tillsammans med protokoll från extrastämman och ordinarie årsstämman, skickas in till Bolagsverket. Behöver de uppdaterade stadgarna undertecknas av styrelsens ledamöter eller räcker det med att bifoga de båda protokollen?

  Stadgar 2018-07-01

Andra vanliga frågor inom relaterade ämnen

 • Vem beslutar om omvandling av parkering?

  Vi har i dag fyra gästparkeringsplatser som vi vill göra om till boendeparkeringar genom hyresavtal. Orsaken är att de nyttjas av boende till 90 procent i dag. Kan vi besluta om detta i styrelsen eller är det ett stämmobeslut?

  Stämmobeslut 2023-03-01
 • Kan en ledamot omvandlas till suppleant?

  Vi hade nyligen årsstämma i vår förening och gjorde misstaget att på stämman välja fem ordinarie styrelseledamöter i stället för maximalt fyra som det står i stadgarna. Kan vi ”nedgradera” en av de valda ledamöterna till suppleant utan att hålla en ny stämma eller behöver vi göra om hela valet?

  Stämmobeslut 2023-03-01
 • Kan en medlem kräva ersättning för fönster?

  Vi ska bygga vindslägenheter och ytterligare våningar på en del av vår fastighet, vilket innebär att två mindre fönster i en lägenhet kommer att försvinna. Vi har ett stämmobeslut på detta där samtliga medlemmar var närvarande och röstade igenom förslaget enhälligt. Kan medlemmen vars fönster försvinner ha rätt att i efterhand kräva att dessa ska vara kvar eller någon form av ersättning?

  Stämmobeslut 2022-04-01
 • Vem beslutar om att sälja gästlägenheten?

  I vår styrelse har vi en diskussion om föreningens gästlägenhet. Frågan är om vi ska avveckla den och sälja den eftersom den inte ger så mycket intäkter och innebär en hel del arbete. Kan styrelsen fatta det formella beslutet om försäljning av gästlägenheten?

  Stämmobeslut 2022-04-01
 • Måste extrastämman ske på det begärda datumet?

  Styrelsen måste ju alltid kalla till en stämma om minst en tiondel av de röstberättigade begär det. I begäran om extrastämma som inkommit till oss anges ett datum för stämman. Måste styrelsen rätta sig efter det datumet? Hur lång tid efter begäran inkommit har styrelsen på sig att arrangera extrastämman?

  Föreningsstämma 2022-03-01
 • Kan styrelsen fatta beslut om blommorna?

  Vi har två medlemmar som på egen bekostnad har planterat blommor vid vårt hus under flera år. Nu har styrelsen fattat ett beslut att vi ska lämna ett bidrag till detta på max 500 kronor per person och år. Nu visar det sig att det fattades ett beslut på en tidigare stämma att vi inte skulle lämna bidrag till blommorna. En medlem hävdar nu att styrelsen inte kan besluta om detta utan att ett nytt beslut måste fattas på stämman. Är inte det här ett beslut som styrelsen borde kunna ta?

  Stämmobeslut 2020-06-01
 • Kan stämmobeslut ändras och kan medlemmar tvinga fram en extrastämma?

  På en årsstämma lade styrelsen fram en proposition om att låta en av våra hissar gå ända ner till källarplanet. En majoritet av medlemmarna röstade nej till propositionen. Nu, ett halvår senare, har en medlem samlat in underskrifter från nio av föreningens trettio bostadsrättshavare som vill att vi kallar till en extrastämma i samma ärende. Kan man göra så? Står inte ett stämmobeslut fast?

  Stämmobeslut 2020-02-01

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet