Vad är lämpligt på balkongen?

Trivselregler

Fråga

En praktisk fråga som dök upp när vi diskuterade innehållet i trivselreglerna var vad man får använda balkongerna till. Vi landade i att det inte var lämpligt att skaka mattor från balkongen men att skaka sängkläder kan gå för sig. Min fråga är om det finns någon form av regelverk som styr detta, vad man får skaka och inte, eller om det är upp till styrelsen att göra en bedömning av vad som är lämpligt?

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att läsa svaren

Frågor och svar inom trivselregler

 • Får båtar och husvagnar stå på föreningens mark?

  Får medlemmarna ställa upp vad som helst på mark som tillhör föreningen, alltså inte ingår i bostadsrätten? En medlem har en båt uppställd på sin infart. Nu har en annan medlem köpt en husvagn som står precis vid dennes ingång. Vi i styrelsen har inte godkänt något av det. Vad gör vi?

  Trivselregler 2021-08-01
 • Hur hanterar vi störande rökelsedoft?

  Vi har problem med en bostadsrättshavare som tänder rökelser på sin balkong, vilket stör grannen ovanför. Grannen är lite allergisk och har försökt prata med medlemmen och det hjälpte ett tag, men nu har rökelseanvändandet tagit fart igen. Vad kan vi i styrelsen göra?

  Trivselregler 2021-03-01
 • Kan medlemmar som inte följer reglerna stängas av?

  Vi kommer att be medlemmarna skriva på ett avtal där det står att de ska följa vissa regler i tvättstugan, till exempel att hålla tvättstugan i gott skick och att det inte är tillåtet att boka mer än en tid per tillfälle. Även att medlemmen ska vara klar när tvättiden är slut. Kan vi stänga av medlemmar som inte följer ordningsreglerna?

  Trivselregler 2019-12-01
 • Vad gör vi med medlem som vägrar ha samma färg på balkongräckestyget?

  I vår förening har vi skrivit in i trivselreglerna att vi vill att de tyg som sätts upp på balkongräckena ska ha en enhetlig färg. En av våra medlemmar har satt upp ett balkongräckestyg med avvikande färg. Vi skrev då ett vänligt brev och påpekade detta men har inte fått någon reaktion på vårt brev. Vi vill nu ta saken vidare. Vad kan eller bör vi göra för att få medlemmen att förstå att föreningens ordningsregler gäller?

  Trivselregler 2019-08-01
 • Kan man förbjuda någon att röka i sitt eget hem?

  Vi har en lokal där hyresgästen upplever problem med röklukt. Ingen som arbetar där röker. Däremot röker grannen till lokalen cigarrer då och då. Frågan är vilka skyldigheter vi har som hyresvärd i det här läget? Vi antar att föreningen kanske måste undersöka vad som kan vara problemet men i gamla hus som vårt, med självdrag och enbart mekaniskt frånluftsystem, är inte ventilationen den bästa. Och ett gammalt hus kan släppa igenom dålig lukt genom väggsprickor och golvlister. Vi har dock en godkänd OVK för lokalen och huset i övrigt. Vad behöver vi göra för att inte lokalhyresgästen ska driva saken vidare? Medlemmarna ska ju bevara sundhet, ordning och gott skick vilket kanske kräver en tillsägelse till medlemmen som röker, men kan vi verkligen förbjuda någon att röka i sitt eget hem?

  Trivselregler 2019-04-01
 • Ska inte barnen få sparka boll längre?

  Till kommande årsstämma har vi fått in en motion som innebär att en medlem vill begränsa användandet av föreningens gemensamma gård, till exempel att vi inte ska få grilla eller att barnen inte får spela fotboll på gården. Kan en förening bestämma sådana saker – att man inte får vistas på gården? Om det blir bifall på stämman, var ska det införas – i stadgarna eller i trivselreglerna?

  Trivselregler 2019-04-01
 • Kan vi förbjuda tvätt om natten?

  Det har inför årsstämman inkommit en motion där det föreslås att användning av tvätt- och diskmaskin i lägenheterna ska förbjudas mellan exempelvis kl. 22.00 och 07.00. Motionären känner sig störd av ljud som tros komma från sådana maskiner. Min fråga är om stämman kan fatta ett sådant beslut och begränsa medlemmarna på detta sätt? Och om ett sådant beslut skulle fattas, vad kan en konsekvens bli för den medlem som inte följer det?

  Trivselregler 2018-05-01
 • Hur ska vi hantera husdjur på gården?

  Vår förening har en gård som är helt innesluten av husen runt om. En medlem släpper ut sina två katter på gården dagligen. De tar en och annan fågel och för oväsen när de inte kommer in. Nu vill medlemmen också att föreningen står för ett lock till sandlådan så att katterna inte går i den och blir smutsiga, och hindrar dem från att göra sina behov i den. Finns det några regler att luta sig mot för detta? Våra stadgar och ordningsregler säger inget specifikt om hur djur på gården ska hanteras, men det känns som ett problem som håller på att bli större.

  Trivselregler 2018-03-01

Andra vanliga frågor inom relaterade ämnen

 • Vem beslutar om omvandling av parkering?

  Vi har i dag fyra gästparkeringsplatser som vi vill göra om till boendeparkeringar genom hyresavtal. Orsaken är att de nyttjas av boende till 90 procent i dag. Kan vi besluta om detta i styrelsen eller är det ett stämmobeslut?

  Stämmobeslut 2023-03-01
 • Kan en ledamot omvandlas till suppleant?

  Vi hade nyligen årsstämma i vår förening och gjorde misstaget att på stämman välja fem ordinarie styrelseledamöter i stället för maximalt fyra som det står i stadgarna. Kan vi ”nedgradera” en av de valda ledamöterna till suppleant utan att hålla en ny stämma eller behöver vi göra om hela valet?

  Stämmobeslut 2023-03-01
 • Kan en medlem kräva ersättning för fönster?

  Vi ska bygga vindslägenheter och ytterligare våningar på en del av vår fastighet, vilket innebär att två mindre fönster i en lägenhet kommer att försvinna. Vi har ett stämmobeslut på detta där samtliga medlemmar var närvarande och röstade igenom förslaget enhälligt. Kan medlemmen vars fönster försvinner ha rätt att i efterhand kräva att dessa ska vara kvar eller någon form av ersättning?

  Stämmobeslut 2022-04-01
 • Vem beslutar om att sälja gästlägenheten?

  I vår styrelse har vi en diskussion om föreningens gästlägenhet. Frågan är om vi ska avveckla den och sälja den eftersom den inte ger så mycket intäkter och innebär en hel del arbete. Kan styrelsen fatta det formella beslutet om försäljning av gästlägenheten?

  Stämmobeslut 2022-04-01
 • Kan styrelsen fatta beslut om blommorna?

  Vi har två medlemmar som på egen bekostnad har planterat blommor vid vårt hus under flera år. Nu har styrelsen fattat ett beslut att vi ska lämna ett bidrag till detta på max 500 kronor per person och år. Nu visar det sig att det fattades ett beslut på en tidigare stämma att vi inte skulle lämna bidrag till blommorna. En medlem hävdar nu att styrelsen inte kan besluta om detta utan att ett nytt beslut måste fattas på stämman. Är inte det här ett beslut som styrelsen borde kunna ta?

  Stämmobeslut 2020-06-01
 • Kan stämmobeslut ändras och kan medlemmar tvinga fram en extrastämma?

  På en årsstämma lade styrelsen fram en proposition om att låta en av våra hissar gå ända ner till källarplanet. En majoritet av medlemmarna röstade nej till propositionen. Nu, ett halvår senare, har en medlem samlat in underskrifter från nio av föreningens trettio bostadsrättshavare som vill att vi kallar till en extrastämma i samma ärende. Kan man göra så? Står inte ett stämmobeslut fast?

  Stämmobeslut 2020-02-01
 • Gemensamt internet – ska stämman besluta?

  Vi planerar att införa kollektiv anslutning av bredband. I dag har varje medlem sitt eget abonnemang hos olika företag. På det här sättet kan vi sänka kostnaden för medlemmarna för deras internetanslutningar. Frågan är, kan vi som styrelse genomföra detta rakt av eller måste det ske med omröstning på ett årsmöte? Tanken är att den nya avgiften för bredband/internet ska läggas på avgiften, så att varje medlem betalar cirka 100 kronor i månaden, vare sig de utnyttjar tjänsten eller inte. Självklart är vår tanke att informera i god tid så att befintliga avtal hinner sägas upp.

  Stämmobeslut 2019-05-01
 • Kan styrelsen ändra stämmobeslut?

  I vår förening togs ett stämmobeslut om att dra in fiber enligt en specifik offert från ett företag som styrelsen hade kontaktat. Nu har installationen dröjt och det har dykt upp andra, mer ekonomiskt förmånliga, möjligheter att få fiber. Frågan är om vi kan frångå stämmobeslutet, och vad vi i så fall behöver göra för att det ska gå rätt till?

  Stämmobeslut 2018-10-01

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet