Trygg miljö i föreningen

Du ska efter kursen ha fått praktiska råd och konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor för att ge medlemmarna ett tryggt boende.

Beskrivning

Begreppet trygghet kan stå för många olika saker beroende på vem man frågar. Grunden är att alla ska känna trygghet i sitt boende.

Som förening har styrelsen ansvar att erbjuda medlemmarna en trygg och säker boendemiljö. En del av tryggheten kan skapas genom att förhindra obehöriga besökare och att installera säkra nyckelsystem. Men också genom kunskap hur man agerar vid lägenhetsbråk och störningar.

Andra exempel på styrelsens ansvar är hur den yttre miljön kan utformas på ett optimalt sätt för att skapa trygghet oavsett tid på dygnet eller året. I ansvaret ingår även säkerhetsfrågor för att undvika brand, säkerheten kring istappar, skottning och sandning.

Styrelsen hanterar också en stor mängd dokument och information som kan beröra den personliga integriteten för medlemmarna. Arkivering av dessa dokument måste göras på ett tryggt sätt så att informationen inte hamnar i orätta händer eller sprids på ett otillbörligt sätt.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Vilka trygghetsfaktorer påverkar boendet och hur arbetar styrelsen aktivt med dem?
• Vad är styrelsens ansvar?
• Hur kan medlemmarna bidra?
• Administrativa rutiner
• Förebyggande arbete och checklistor

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet