Stämmobeslut eller styrelsebeslut?

Du får på kursen kunskaper för att kunna skilja på vilka frågor som styrelsen kan besluta om och vilka som ska beslutas av medlemmarna på en stämma. Kursen ska ge dig ett bättre grepp om vilka frågor styrelsen måste låta medlemmarna bestämma om. Vi går även igenom de regelverk som gäller och ger praktiska tips i medlemsrelaterade frågor.

Beskrivning

En väldigt vanlig fråga som vi får är: krävs det ett stämmobeslut eller kan styrelsen själv ta detta beslut? Vi kommer att gå igenom vilka frågor som en föreningsstämma ska besluta om enligt lag och stadgar.

Det är svårt att avgöra var gränserna går för när en förändring är att betrakta som ”väsentlig”. Vi reder under utbildningen ut vad en väsentlig förändring på föreningens hus och mark innebär och när beslutet ska fattas på en föreningsstämma.

Det finns också andra typer av beslut som enligt bostadsrättslagen kräver stämmobeslut med högre majoritet och i vissa fall även hyresnämndens godkännande. Ibland innehåller även stadgarna regler om hur vissa beslut ska fattas, t.ex. ändring av andelstal.

Vidare kommer vi att beröra kontroversiella frågor som ofta engagerar medlemmarna där det utifrån olika aspekter kan vara klokt att låta medlemmarna säga sitt vid en stämma.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Beslut enligt lag
• Beslut enligt stadgar
• Frågor som engagerar medlemmar

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

  • Stämmobeslut

    Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet