Så funkar styrelsen

Kursen tar ett samlat grepp om vad du som aktiv i styrelsen bör känna till om din roll och ditt ansvar. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

Beskrivning

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under utbildningen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Vi går igenom de vanligaste ärendena som styrelsen har att handlägga, vi betonar även vikten av att likhetsprincipen tillämpas.

Vi tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Utbildningen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Vi tittar på vad som gäller vid skador i lägenheten och hur ansvaret fördelas. Utbildningen passar både för dig som är ny i styrelsen och för den som har lite mer erfarenhet av styrelsearbete.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Ur innehållet

• Vad är bostadsrätt?
• Stadgar och föreningens regler
• I styrelserummet
• Vanliga frågor i styrelsen, t.ex. underhållsansvaret
• Årsmötet

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Interaktiv utbildning

Interaktiv utbildning

Denna digitala interaktiva kurs ger dig som inte kan delta på någon av de ordinarie utbildningarna möjlighet att ändå få grundläggande utbildning. Logga in som medlem och gå kursen direkt på din dator, platta eller mobil. Enkelt och smidigt oavsett var du befinner dig. Starta genom länken nedan.

Så funkar styrelsen!

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Roller i styrelsen

    I stort sett alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar men ordföranden har ändå huvudansvaret inom styrelsen och kan sägas vara föreningens officiella ansikte utåt. Ordförandeposten är också den enda som måste utses.

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

  • Styrelsens arbete

    För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet