Lyckad lägenhetsrenovering

Kursen ger dig som bor i bostadsrätt kunskap om vilka regler som gäller för underhållsansvar och ändringar i en bostadsrättslägenhet. Du får också råd och tips på hur du ska lyckas med din renovering.

Beskrivning

I en bostadsrättsförening är underhållsansvaret delat. Föreningen ansvarar för att underhålla gemensamma delar av huset medan bostadsrättshavaren ansvarar för det mesta inne i lägenheten. Ansvaret medför stor frihet att själv välja hur lägenheten ska underhållas och se ut. För den som vill finns stora möjligheter att sätta egen prägel på lägenheten och skapa ett drömboende. Men för att renoveringen ska bli så lyckad som möjligt finns dock mycket som är bra att känna till.

På den här kursen resonerar vi om kring underhållsansvaret och vad du som medlem bör tänka på när du vill renovera eller göra ändringar i din lägenhet och också hur du praktiskt går till väga. Vi går igenom de typer av ändringar som kräver tillstånd från styrelsen och diskuterar bland annat myndighetskrav, branschregler och hur du hittar lämpliga hantverkare.

Målgrupp

Boende medlem

Ur innehållet

- Vad innebär medlemmens underhållsansvar för lägenheten?
- Vilka ändringar kräver tillstånd och vad kan jag göra om styrelsen säger nej?
- Hur hittar jag hantverkare och skriver avtal med dem?
- Hantering av eventuella konflikter

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 0 kr

Inspelad kurs

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Bostadsrätt - att bo i en bostadsrättsförening

    En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan begränsning i tid. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte.

  • Hyresnämnden

    Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

  • Ombyggnation i lägenhet

    En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i viss mån ändrats.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet