Föreningens ansvar för egenkontroll

Det är viktigt att förstå vad ett egenkontrollsystem bör innehålla och hur det kan byggas upp. På kursen pratar vi om hur du kan skapa rutiner för att ha kontroll på fastigheten.

Beskrivning

Det finns många frågor som en bostadsrättsförening måste bevaka. Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan bidra till att hålla kostnaderna nere och ge en bättre framförhållning. Det gäller till exempel stambyte eller ombyggnad av ventilationssystem.

Bostadsrättsföreningen ska också enligt miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor, som främst avser brand, ha en fungerande egenkontroll. Ett vanligt sätt att lösa egenkontrollen är att skapa checklistor och bygga upp ett dokumentationssystem.

En väl fungerande dokumentation är ett bra stöd om miljöförvaltningen kontrollerar föreningens egenkontroll. Den säkerställer också att kunskapen stannar i föreningen.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Områden där det finns krav på egenkontroll
• Hur kan egenkontrollen – rutiner, checklistor – läggas upp?
• Vilka hjälpmedel – checklistor, dataprogram – kan föreningen ha nytta av?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet