Att bo i bostadsrätt

Den här kursen vänder sig till dig som medlem i föreningen. Den ger dig kunskaper om och förståelse för de regler som gäller för boendet i föreningen. Förhoppningsvis ska den ge dig ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens styrelse och dina grannar.

Beskrivning

Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som man kanske inte har tänkt sig eller helt enkelt inte har en aning om.
Det är nog inte många som känner sig som fastighetsägare men som medlem i en bostadsrättsförening är du faktiskt det. Alla medlemmar äger ju bostadsrättsföreningen tillsammans.

Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning.
På årsstämman väljer ni några av grannarna som under ett verksamhetsår bär det formella ansvaret för föreningen.

Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätten!

Målgrupp

Boende medlem

Ur innehållet

• Vad du bor i egentligen, det vill säga vad bostadsrätt är
• Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
• Styrelsens uppdrag och ansvar
• Underhållsansvar
• Årsstämman

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 0 kr

Inspelad kurs

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Bostadsrätt - att bo i en bostadsrättsförening

    En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan begränsning i tid. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet