Att bo i bostadsrätt

Kursen för dig som bor i en förening men som inte sitter i styrelsen.

Beskrivning

Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som man kanske inte har tänkt sig eller helt enkelt inte har en aning om.
Det är nog inte många som känner sig som fastighetsägare men som medlem i en bostadsrättsförening är du faktiskt det. Alla medlemmar äger ju bostadsrättsföreningen tillsammans.

Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning.
På årsstämman väljer ni några av grannarna som under ett verksamhetsår bär det formella ansvaret för föreningen.

Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätten!

Målgrupp

Boende medlem

Målsättning

Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de regler som gäller för boendet i föreningen. Deltagarna känner ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens styrelse och sina grannar.

Ur innehållet

• Vad du bor i egentligen, det vill säga vad bostadsrätt är
• Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
• Styrelsens uppdrag och ansvar
• Underhållsansvar
• Årsstämman

Inspelad kurs

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet